OCR Output

135:1
13 jan. 1940

_ S‘l;ortigget samlat.

Lahti® boml_)e,rderat.'

Fackfor en_inggrna
och Fi_nland *

Norska stortingets 89:e erdinarie session inleddes 12/1. I trontalet
yttrade konungen bl.a: "Det har varit nödvändigt att inge protest hos
olika regeringar mot kränkningar äv vår neutralitet och våra rättigheter,
och förhandlingar ha förts med de krigförande länderna om en reglering
av de ekonomiska spörsmål som kriget framkallat. Särskilt vill jag ut—
trycka en fredsförhoppning beträffande vårt grannland Finland. Vid
varje tillfälle blir det den norska statsmaktens uppgift att i samarbete
med andra neutrala länder, främst Danmark och Sverige, för framtiden
bevara freden för vårt eget land”. (TT fr Osic)

Fink a radiostationen Lahti: bringades till tystnad genom ett ryskt
bombardemang 12/% (DN fr Helsingfors)

Internationella fackföreningsfederationens byrå i Paris har vädjat till
alla anslutna organisationer att organisera effektiv hjälp åt Finland.
(TT fr Paris)