OCR Output

130:1

8 gom .
1940

”Fenris'”— Sovjetregeringen hat bifallit den begäran svenska iegationen i Moskva
afföären. ' framställt om en skyndsam utredning rörande angreppet på ”Fenris” utanför
Holmsund. (DN)

X