OCR Output

129 : 4
7 jan. 1940

Medlingsplaner av
Mussolini och
Roosevelt.

Ingen _ tysk

fredstrevare .

Det bekräftas i New York, att president Roosevelt och Mussolini utväxlat
noter i fråga om möjligheterna att medla fred. (D.N. fr New York)

Ett meddelande har 6/1 tillställts den utlindska pressen i Berlin, vari det
heter: I den utländska pressen spridas sedan en tid systematiskt uppgifter,
vari talas om fredstrevare som skulle göras från tysk sida. I härvarande
kretsar betecknas dessa uppgifter som en tydlig manöver från västmakterna,
vilka därigenom — för att dölja den egna svagheten — hos världsopsnionen
söka framkalla ett intryck av ett slags fredsbehov från Tysklands sida.

(TT fr Berlin)