OCR Output

1 29 : 3
7 jam. 1940

Ministermöte

Italien—Ungern.

Handelsavtal —

Sovjet ge Bulgarien,

Tal av

kung Carol.

Försvarsanstalter
i USA.

Italiens utrikesminister Ciano anlinde 6/1 till Venedig, där han hade en
overtiggning med ungerske utrikesministern Csaky. Ciano gjorde efteråt
ett uttalande för pressen. Han sade blia., att alla fråger som beröra
Italiens och Ungerns intressen diskuterats, och att den bästa överensstäm»=
melse med de båda regeringarnas åsikter kommit till synes i samtliga
frågor. $ (TT fr Venedig)

5/1 ha förhandlingarna mellan Sovjetunionen och Bulgarien resulterat

i ett handels— och sjöfartsfördrag för en tid av 3 år samt i ett fördrag
om handelsutbytet och betalningarna för 1940. Enligt sistnämnda fördrag
skall en betydande utveckling av handelsutbytet ske. Varuomsättningen
mellan länderna skall uppgå till 920 milj.levas. (TT fr Moskva)

I ett tal i Bessarabiens huvudstad 6/1 understrok konung Carol Rumäniens
förträstan på sin framtid och dess vilja att få alla sina gränser
terade. Våra gränser äro eviga, yttrade han bl.a., och tillade, att varje
fiende kommer att stöta på Rumäniens samlade kraft. (TT fr Bukarest)

En representant för USA:s amnöd meddelar, att en större flygbas genast
skall anläggas i Anchorage, Alaska. Amerikanska marinministeriet meddelar,
att belopp anslagits till försvarsanstalter på Midway Island och flygan—
läggningar på Wake Island, båda öar i Stilla havet. (TT fr Reuter)