OCR Output

39733

5 jan. 1940

Utvandri;ggen ur
molen.

"IRA" kuvas.

USA :s budget.

Vid optionstidens utgång 31/12 hade 185.365 sydtyrolare opterat för
utvandring till Tyskland. Sammanlagda antalet tysk—språkiga sydtyrolare
har angivits till 225.000, varför sålunda 85% av tyskarna i Italien be—
slutat sig för att utvandra. (Sv.D. fr Berlin)

Dailen har givit Hires regering de begär da utomordentliga fullmakterna
för att undertrycka terrorismen. (TT fr Reuter)

President Roosevelt framlade sitt budgetförslag för kongressen 4/1:
Forslaget upptar 8.424 milj. dolkr i utgifter. Ansh gen till försvaret
ha undergått en kraftig ökning, medan alla andra utgiftstitlar blivit
kraftigt nedskurna. De sammanlagda utgifterna innebira en minskning med
675 milj. dollar med det budgetår som slutar 30/6 1940. Presi—
denten beräkrar, att de normala inkomsterna på 54548 milj. skola ökas
med 382 milj. och att bristen blir 2.176 mlj. jgmfört med 3,933 milj.
enligt löpande budget, Presidenten forklarade, att nationalinkomsterna
underd#zl senaste åren stigit med 69%. (TT fr Reuter)