OCR Output

126;2

4 jan.1940

USA:s försvar,

Gränsavtal
Japan—Sovjet.

President Roosevelt begär hos kongressen, att denna omedelbart skall

bevilja 271.999.523 dollar för att trygga Förenta staternas neutralitet
och stärka landets försvar. (TT fr Reuter)

Officiellt meddelas 3/1 i Tokyo, att Japan och Sovjetunionen efter över=—
läggningar med Mansjukuo och Mongoliet enats om tillsättandet av blandade
kommissioner för demarkation av gränserna och till förhindrande av
gränsintermezzon. Avtalet ror hela grinsen mellan Sovjetryssland, Mongo—
liet och Mansjukuo. (TT fr Havas)

X