OCR Output

FSS EIN ER RE fresta rett ert gage Og

FET 4 8 PR ER RS 00