OCR Output

13

Bers och A. N. Nijas renhjord, enligt uppskattning bestående af
c:a 800—900 djur, hvilka syntes vara i god kondition. Senare pas¬
serade byns raider förbi gården.

Uppläst och godkändt i Jukkasjärvi den 17 april 1915.
Justeradt i Tromsö den 10 maj 1915.

; Gunnar Ekman.
Justeradt på Setermoen den 2 juni 1915.

Konrad Nielsen. Thore C. E. Fries.

Protokoll fördt i Jukkasjärvi den 17 april 1915.

St
Sektionen afresta från Sevujärvi den 16 ds kl. 7.30 em. och
anlände till Jukkasjärvi kl. 1 på natten.

SA
Samtal i Jukkasjärvi med A. N. Ber och N. M. Nija.

A.

I. Aslak Nilsson Ber, norsk lapp, snart 58 år gammal. Flyttar
sedan våren 1914 i 17 distr., förut (så vidt han minns
sedan våren 1913) i 16 distr. Kom dit från 3 distr., där
hans föräldrar hade flyttat.

II. B:s renskötsel inom 16 distr. år 1913.
1. Låg i vinterby tillsammans med Anders Mikkelsen Sara.

På vårflyttningen blandades byns renar med Millo-Heikkas
norr om Sekkujoki-hvilstugan vid vintervägen mellan Jukkasjärvi
och Soppero. Orsaken härtill var dåliga betesförhållanden. Efter
sammanblandningen skingrades hjorden; en del renar gingo in
i 12 och 15 distr., en del till 16 distr.

Af hanrenar funnos, utom last- och dragrenar, blot några få