OCR Output

3

Familjerna kommo på vinterföre till sommaruppehållsplatsen
vid Vuoskojärvi något efter utskiljningen. Ibland komma famil¬
jerna redan före utskiljningen till Vuoskojärvi.

Hanrenarna höllos dag och natt under bevakning på sven¬
ska sidan i samlad hjord; man litar nämligen ej på att spärr¬
ningsgärdet är tillräckligt effektivt.

Från Vuoskojärvi komma 5 lappar till vaktplatsen i Dittiskaret.
Laimolahti-byn skickar 6—7 vaktare till sin vaktplats.

S:s by märkte största delen af kalfvarna innan vajhjorden
släpptes. Resten märktes på snöfläckarna på norska sidan.
Under solskenstiden hålla sig renarna gärna på Skadjaoaivve,
ty där finnes mycket snö.

Under första hälften af augusti lämna vaktarna de fasta vakt¬
platserna. Sedan gå dels samma vaktare, dels andra, och se till
renarna 1 distriktet.

Efter Bartolomeus slaktas kalfvar till peskskinnsberedning.

S. kunde ej gifva närmare upplysningar om renarnas betes¬
platser under olika tider af sommaren.

S. var ej med på höstsamlingen förra året. Den skedde detta
år två veckor senare än vanligt.

Mjölkning förekommer ej förrän på hösten, sedan byarna
skiljts ut.

I fjol liksom andra år fördes största delen af renarna ut ur
distriktet efter norra stranden af Torne träsk, en del efter södra
stranden af Gievdnejavrre och slutligen en del efter norra stran¬
den af denna sjö.

Angående höstsamlingen, höstflyttningen och utskiljningen
gaf S. upplysningar, som i allt öfverensstämde med de, som P.
A. Thuuri och J. K. Stor i fjol gifvit.

HI.
Under dåliga år äro distriktets alla renar under våren spridda;
under goda år vanligen i 4 byar.

Under dåliga år är ingen utskiljning möjlig.