OCR Output

24

VII renbetes¬

&
2 Flyttlappars uttalanden om svårigheter härrörande af De biträdande lapparnas uttalanden om svårigheter härrörande Bofastas uttalanden om svårigheter för gården genom
Hl) 8 gården samt om medel för afhjälpande af dem. af gården samt om medel för afhjälpande af dem. renbetning samt om medel för afhjälpande af dem.
3 Gårdens namn.
SS | &
. 3 Ä Ä vd
2 Bd. | Sida. SR Tid. Anmärkningar. Bd. | Sida. re Tid. Anmärkningar. Bd. | Sida. Tid. Anmärkningar.
Jarre | 3: AT 5. (CR 7. 8. 0 id. 12: 13. FR 10 li 18.
- o
2 | 15 | Bakkeby . — | I — — — — | — — — XII | 43 | — — Som på Jeegervatnet.
2 |: 3 :
& | 16 Ulsnesvik — |! | — — — — | | — — — > (9 1 — | Renarna rifva omkull
torfstackarna.
3 | 17| Ulsnes. — | —|) — — — ed ft EE — > 76 | så — | Som föregående.
18 | Holmen TE = AS rOEET — ot — ET = — » > — — > >
84 | Parakjorden — | —| — — — — |) — — — X | 476 | sk. | Höst. —
85 | Lyngseidet . IT 129 | — — |Om ängar. XIV | 296 | — — | Vid samlandet. > 1 478) h. VIII —
86 | Sollien. — — — = — ST = = >» | 475 | i. | Våren. | Icke större skada.
87 | Rornes. — | ll — — — — | — — — > > | — — | Inga olägenheter.
38 | Kobbenes — |] —- — — — — |] — | — — = » | 473 | i. | Våren. | Någon olägenhet. Om |
XIV | 1834 | — VI sommaren, när renarna
samlas för att förevisas
för turister, olägenhet
H i >»havnegang» och
sa ibland på slåttermark.
= | 89 | Uren — | — — — — — | — — — X | 474 | — — - |Aldrig olägenhet.
& | 90 | Tytebeervik — ll —- — — — — | — | — — — > | 472) — — | Ströfrenar.
& | 91 | Storsteinnes — ll —| — — — XIV | 296 | — — | Vid flyttningen. >» | 471 | h. |Vår,höst.| Om sommaren, när re¬
F narna samlas för att
; förevisas för turister,
olägenhet i »havne¬
gang», men icke på slåt¬
termark. ;
92 | Mortensnes. — 1 —| — -— — — | | — — — >» | 492 | sl. | Höst. |Trampning. Om somma¬
ren, när renarna sam¬
las för att förevisas för
turister, olägenhet i
»havnegang» samt äf¬
ven på slåttermark.
93 | Rottenvik — — |] — — — — |] | — — -— > Se — -|Som föregående.