OCR Output

034

»

IN
Gr

JF

Sydow.

JE

(TV, 308).

medföljde.

I

Hrr Holmboe och
v. Sydow.

Exkursion ge¬
nom WBNordalen

öfver fjället

Moskogaisse till
»Öassa» och ge¬
nom Midtdalen
(= Gaskasuorg¬
ge) till lägret
vid Moskogaisse

RR
152, 153).
— Biträdande

lapparna med¬
följde.

£

v. Sydow.

ET:
Hrr Smith och Mår¬

tenson.

Exkursion i Juo¬
vagge och ge¬
nom Kitdalen
till lägret vid
Moskogaisse.
Diskussion med
bofasta (IV,
3190.

Frr

ITT.
Hr Rosberg.

Exkursion i Did¬
novagge och
ater till lägret
vid Moskogaisse

(IV, 310);

IT:

Garanas¬