OCR Output

10

Juni Ik.

Juni 3.

Exkursion i
trakten kring
Kvesmenes

(IT, 202).

Resa öfver
Skibotn = till
Helligskogen

(IE, 209).

Exkursion
till Öoappe¬

kussion
med en

flyttlapp
(IL; IG

Exkursion
till Heyset
(Hojseet)
(EH, 218;

II OT)

Exkursion
till Tver¬
elvdalen.

Här delade

a.
Hr Rosberg.

Exkursion
från Tver¬
elvdalen
tll Fager¬
nes = (II,
237).

Diskussion

med en

(Kjejanes)
till - Moen
(IT, 560).

Resa = till
Sletta
(Sletten)

(IL. 500),

Resa Gil
Frihedslien
(IL, 601).

b.

Hrr Smith och
Mårtenson.

Exkursion
till Szeter¬
mo-gam¬

stadalen
(IL; 220.
Biträ¬
dande lap¬
parna med¬
följde 10—
127 juni
sekt. IT,
därefter till
20-55 Jun
sekt. IT b.
Exkursion
till Fager¬

Exkursion
kring Fri¬