OCR Output

Afsnitt.
Typ Meter
Ea 85
Db 55
Da 15
Ea 60
Ec 60
Db 10
Ec 55
C 25
Eb 30
Ea 20
H 30
Da 40
Db 10
Ea 25
Ec 25
Ec 50
Ea 110
Ec 30
Ea 40
Eb 70
Ea 10
H 40
Ec 15
C 20
Ec 25
Ea 45
H 105
Ec 65
C 25
Eb 100
H 40
Ec 60
Db 35
Eå 40
Eb 160

1635 m.

15
Anteckningar.

Punkt g 705 m. ö. h. Riktning: N45"E.
Empetrum-rik med Calamagrostis lapponica. Laf 2a.
Eriophorum polystachyum, Carex aquatilis och grå¬

viden.

Snölägepåverkad.
Enstaka gråviden. Fläckvis Stereocaulon-rester.

Af vindblottsnatur.
Naket grus.
Gråviden.

Carex rigida, C. lagopina och C. vaginata, Solidago,
Trientalis. Öfre delen med Stereocaulon.
Empetrum-rik med mycket Betula nana. Laf 2a.

Som afsn. 13.

Rubus chamaemorus och enstaka gråviden inströdda.
Af vindblottsnatur.

Naket grus.

Salix glauca, S. lapponum och S. lanata, Ranunculus
acer, Polemonium campanulatum etc.

Empetrum-rik med Betula nana. Laf 1a. Åsryggarna
vinderoderade.

Naket grus.

Stereocaulon ingår.

Fläckvis öfvergående i lafhed. Laf mycket sparsamt,
mot kanterna något bättre.

Gråviden och enstaka ängsväxter (Polemonium cam¬
panulatum etc.) ingå.
Eriophorum polystachyum-kärr.

Gråviden; fläckvis partier af ängsvidesnår, gräshed
och lafhed.