OCR Output

14

Troöspt. .; 1550 m. 5
Punkt k (1500 m från i") 675 m. ö. h. Ny riktning: N63 W.

25 Ec 50 Enstaka Salix glauca och Betula nana.

26 Ea 115 - Empelrum-rik med mycket Betula nana.

— EI 65 Naket grus.

21 Eb 120 Empetrum-rik med Calamagrostis lapponica.

28 Ea 100 Som afsn. 26.

29 Eb 240 Empetrum-rik med enstaka gråviden. Rubus cha¬

maemorus och Sphagna inströdda.

30 Ea 210 - Empetrum-rik med mycket Betula nana och Cala¬
magrostis lapponica. — Öfversta björken 50 m
från afsnittets början, 565 m. ö. h.; skogsgräns 7
vertikalmeter lägre.

31 Eb 130 Empetrum-rik; dragning åt lafhed. Enstaka björkar.

32 Bb2 270 Mager.

33 Be2 40 Grå- och grönviden bildande täta snår.

34 Bb2 50

35 Ba 80 Blåbär dominerande, Empetrum sparsamt.
36 Be2 . 140

37 Da 80 — Björkbevuxen hjortronmosse.

38 Ba 10 Som afsn. 35.
39 Be2 10 Typisk.
40 Bb2 20 Mager.

41 Ba 40 Empetrum dominerande.
42 Bb1 30
43 Ba 200 Blåbär dominerande. Stereocaulon förhärskande, ganska

vacker. Terrängen starkt småkuperad.
Ändpunkt I (560 m. ö. h.), 3550 m från i”.

3550 m.

Taxeringsjournal den 27 juli 1914 (prot. den 27 juli 1914).

Taxeringsfält: N:II.
Utgångspunkt: g vid nordändan af en liten tjärn i dalen mellan Namna
och Annabalba.
Ändpunkt: | vid lägret vid ÖCuolmajavrres nedre ända.
Riktning och längd: g—h N459E 2100 m.
h—i E 3950 >
i—j S289E 350
j-k Sö5?E 2900 >
k—I S69E 6100 >