OCR Output

11

Trnspt. .. 6880 m.

107 HH 80 Steril snölägebotten, delvis snötäckt.
108 Ec 70 - Snölägepåverkad.

— H 10 Sten.

109 H 70 - Snödrifva. — Talrika renspår i snön.

110 "Fa 110
— H 5 Sten,

TIL 60 = Steril snölägebotten, delvis snötäckt.
1128 Fa 170

— Db 20

ME 4 10 $

113 Fa 55 - Snölägepåverkad, mycket mager.

— H 5

lenge 65 Salix lanata, Ranunculus acer, Polygonum viviparum.
Mossrikt, fattigt på örter.

— H 5

115 Fa 155 Delvis snölägepåverkad.

— H 5

I10-G 40 Salix lanata och S. glauca snårbildande.

117 EA 45

— H 5

118--C 165 Salix lanata, S. glauca.

— H 5

1197 Få 95 — Snölägepåverkad.

— H 5

1200 Db 170 Videmyr med Carex aquatilis och Eriophorum poly¬
stachyum.

1200 190 Fläckvis stark dragning åt videmyr med Carex saxa¬
tilis.

122 Fa 100 Ganska mager.
123 C 170
124 Db 70 Salix-buskar. Carex aqualilis, C. vesicaria och C. rotun¬

data, Eriophorum polystachyum, Comarum.
125-7C 180 Viden saknas fläckvis.
126 Ea 50 -Snölägepåverkad. Viden inströdda i sänkorna.
127 — Da 30 Hjortronmosse.

Ändpunkt g 9100 m från a.
9100 m.

Taxeringsjournal den 24 juli 1914 (prot. den 24 juli 1914).

Taxeringsfält: N:II.
Utgångspunkt: h på fjällslätten norr om Skakterelven.
Ändpunkt: i" midt i Skakterelven.
Riktning och längd: -h—i S82W 900 m.
i—i" — S10E a