OCR Output

8. Jordbrukspremieringen: ~— e oc
Berättelse över 1926 års premiering av mindre jordbruk
Berättelse över 1926 års premiering av mindre od—
lingsföretag L . _ .. c c e

9. Studieresor: Manliga studieresan 1926- ..................
Kvinnliga studieresan 1926

10 (F altförsöken 1926‘ . i i e cce _

B. Underlydande nämnders verksamhet.

Egnahemsnämndens förvaltningsberättelse för år 1926 ....
Nyodlings— och täckdikningsnämndens berättelse för år 1926
Fröodlingsnämndens berättelse för år 1926 ..............
Fiskerinämndens berättelse for år 1926 ................. is
Slöjdnämndens berättelse för år 1926 ..,............ .. >> .
Trädgårdsnämndens berättelse för år 1926 ..............

Bokföringsbyråns berättelse för år 1926 ............ åe v

r h 0 a 21

C. Skolornas verksamhet.

Brattby lantbruksskola ... _‘ t
Stromsors lanthushallsskOola ce

D. Från hushållningsdistriktens verksamhet.

Bygdeå Hushållningsdistrikt S .. L e
Degerfors
Eycksele
Nysatra
Skellefteå norra p
Skellefteå södra
Sorsele

Umeå södra p
Vännäs
Asele
Ortrask

E. Från hushållningssällskapets sammanträde.

Föredragningslista och framställningar till hushållningssällska—

pets] sammantrade ... . L s e cce
Revisionsberättelse över 1926 års räkenskaper ............. .. .
Protokoll vid hushållningssällskapets ordinarie sammanträde år

1927 . . .. ... e e e t
Inkomst— och utgiftsstaten för ar 1928 ... . ...... .. .
Nyinvalda ledambler|..... . ce
Betesskotsel .. .......... e cce
Brandskyddet på landsbygden ...............+++++++++++++: he

F. Diverse meddelanden.

Västerbottens hemslöjdsförenings styrelseberättelse 1926—1927

76

98
104
109
114

122
128
129
134
136
138
139

140
144

214