OCR Output

INNEHALLSFORTECKNING.

A. Hushållningssäll.ékapets verksamhet. Sid.
1. Berättelse över hushållningssällskapets verksamhet år 1926 3

2. Tjänstemännens berättelser för år 1926:

Jordbrukskonsulent G. Bergdahls tjänsteberättelse.... _19
pn & Söderbloms p 22

9 K. Lundstroms $, wl 25

iz A. Ekstroms p .2.. 26
Mejerikonsulent B. Ungers 9 t 30
Boskapskonsulent V. Svedbäcks 4, 34
Länsträdgårdsmästare J. L. Jonssons p l 368
is E. Soderlings å 2.2.. = 40

p G. Ljunglöfs $, 44
Tradgardsinstruktris Hillevi Vidbergs p o k
5s Maja Bylunds 41 en
Slojdlararinnan Sia Svenssons 222. 49
Extra slöjdlärarinnan Alma Hellbergs n .... _ 50
Slojdlararen A. Astroms p s
Fiskeriinstruktör F. Olofssons $, s 51
$y Sven Landstedt 99 i 32

3. Hastaveln:

Utdrag ur hästpremieringsnämndens berättelse for

år 1926 c e e n e n k k k va 53
Västerbottens läns hästavelsförenings berättelse för
år 1926 ................. i e 54

4. . Nötboskapsaveln:
Nötboskapspremieringsnämndens berättelse för år 1926 _ 58
Berättelse _ över — kontrollföreningarnas — verksamhet

1/11 1925—31/10 1926 ........................ 59
Redogörelse över kvinnl. ladugårdssköterskekurserna _ 72

5. Svinaveln:

Redogörelse _ över svinavelsstationernas verksamhet
1926 . . ... . e e e 75

6. Faraveln:

Redogörelse över fåravelsstationernas verksamhet 1926 _ 75

7. Fjäderfäavel och biodling:

Västerbottens läns fjäderfäavelsförenings verksamhet
1926 . _ .. o e e To
Biodlingen under år 1926 .......................... 76