OCR Output

Vilhel—
mina.

Asele.

Ortrask.

202

Eriksson, Henning, hemmansägare, Dajkanvik; Johansson, Folke,
hemmansägare, Gråtanliden pr Tresund; Edman, Elis, hemmansägare,
Heligfjäll pr Nästansjö; Edin, Dagny, lärarinna, Idvattnet pr Siksjö—
höjden; Astrom, Alexius, kronotorpare, Lund pr Tresund; Jonsson,
Johan Olof, kronotorpare, Lövkullen pr Tresund; Adamsson, Helge,
arrendator, Lövliden pr Vilhelmina; Blomkvist, Karl, hemmansägare,
Lövliden pr Vilhelmina; Johansson, Osvald, hemmansägare, Nyluspen
pr Tresund; Andersson, Artur, hemmansagare, Nästansjö; Anders—
son, Nils, hemmansägare, Nästansjö; Björkman, August, hemmans—
ägare, Nästansjö; Björkman, Axel, hemmansägare, Nästansjö; Elias—
son, David, hemmansägare, Nästansjö; Eliasson, Sigfrid, hemmans—
ägare, Nästansjö; Eriksson, Agnes, fröken, Nästansjö; Eriksson,
Frans, hemmansägare, Nästansjö; Eriksson, Olga, fröken, Nästansjö;
Nordvall, Felix, hemmansägare, Nästansjö; Nordvall, Georg, hem—
mansägare, Nästansjö; Ottosson—Wikstrom, Kristina, hemmansägare,
Nästansjö; Stenvall, Joh. A., hemmansägare, Nästansjö; Svensson,
Hj., hemmansägare, Nästansjö; Lif, P. G., hemmansagare, Svannäs
pr Vilhelmina; Alenius, Johan, skräddare, Tresund; Bergkvist, Johan,
hemmansägare, Tresund; Eriksson, Henfrid, hemmansägare, Tresund;
Astrom, Johan, hemmansägare, Tresund; Jonsson, Agaton, hemmans—
agare, Volgsele; Jonsson, Rickard, hemmansägare, Volgsele; Jonsson,
Valdemar, hemmansägare, Västanbäck pr Tresund; Ramstedt, Levi,
hemmansägare, Västanbäck pr Tresund; Olofsson, Erik, hemmans—
ägare, Siksjönäs pr Vilhelmina. 1

Nordeman, Manfred, hemmansägare, Gavsele; Backman, J., hem—
mansägare, Kvällträsk pr Äsele; Bäck—Persson, A., torpare, kyrkobor—
det pr Asele; Gavelin, Frans, faktor, Kyrkobordet pr Asele; Lind,
David, tradgardsbitrade, Kyrkobordet pr Asele; Mattsson, Seth, hem— —
mansägare, Lomsjö; Nilsson—Kristoffersson, arrendator, Långvattnet
pr Östernoret; Valberg, O., hemmansägare, Långvattnet pr Osterno—
ret; Borglund, Ernst, torpare, Sörstrand pr Äsele; Eriksson, Frid, tor—
pare, Söråsele pr Asele; Gavelin, Manne, torpare, Söråsele pr Asele;
Olsson, Johan, torpare, Söråsele pr Asele; Nejde, Martin, kronojägare,
Västansjö pr Lillögda; Sjölund, M., hemmansägare, Ytter—Rissjö pr
Asele; Danielsson, Ragnar, skogvaktare, Yxsjö pr Älgsjöås; Axberg,
A. A., bagare, Asele; Eriksson, E., prov.—likare, Asele; Hellman, Karl,
målare, Äsele; Julin, Lars G., fjärdingsman, Asele; Renman,
chauffor, Asele: Svensson. J., bagare, Äsele; Olofsson, Jakob, krono—
torpare, Österstrand pr Äsele.

Eriksson, Leonard, torpare, Skarda pr Örträsk; Eriksson, Oskar,
torpare. Skarda pr Örträsk; Gustafsson, Axel. hemmansägare, Skarda
pr Örträsk; Lycksell, P. A., hemmansagare. Skarda pr Örträsk; Pers—
son. Arvid, hemmansägare. Skarda pr Örträsk; Nyman, Alfred, hem—
mansägare, Ängsåker pr Örträsk; Andersson. Johan, hemmansäsare,
Örträsk; Andersson, Sigfrid. hemmansägare, Örträsk; Eriksson, Gott—
frid hemmansägare, Örträsk; Eriksson, 1. A., hemmansägare, Or—
träsk; Hoglund E. A., hemmansägare. Örträsk; Jonsson. Edfrid, hem—
mansäcare, Örträsk; Jonsson. E. 0.. hemmansägare, Örträsk; Jonsson,
Johan, hemmansägare, Örträsk; Karlsson. August. hemmansägare, Ör—
träsk : Karlsson. |. O.. hemmansävare, Örträsk; Königsson, Ingevald,
Örträsk; Lycksell. |. O.. hemmansägare, Örträsk; Malm, J. G., hem—
mansägare, Örträsk; Näslund. Nestor. hemmansägare, Örträsk; Pers—
son Anders. hemmansäcare. Örträsk: Svensson. O. A.. hemmansacare,
Örträsk; Söder, Edvard. handlande. Örträsk: Söder, Tyko, handlande,
Örträsk; Torén, Alexius, hemmansägare, Örträsk.