OCR Output

201

Larsson, Magnus, hemmansäg., Brogård pr Norsjö; Höglund, Fer—— Norsjö..
dinand, jordägare, Kvasmyrheden pr Norsjö; Grahn, Ernst, hemmans—
agare, Norsj6; Grahn, Frans Aug., hemmansäg., Norsjö; Isaksson, Karl
Johan, _ faktor, Norsjö; Ulfhielm, K. A., länsskogvaktare, Norsjö;
Bask, Adrian, hemmansägare, Storliden pr Norsjö; Eriksson, Gotthard,
hemmansägare, Storliden pr Norsjö; Isaksson, Henning, hemmans—
ägare, Storliden pr Norsjö.

Aronsson, Bror Martin, hemmansägare, Brände pr Aniset; Jons— Nysätra..
son, Jonas, hemmansägare, Brände pr Anäset; Jonsson, Olof Magnus,
hemmansägare, Brände pr Anäset; Grenholm, Hjalmar Alexius, hem—
mansägare, Bäckfors pr Aniset; Bang, Olof Johan, hemmansägare,
Gumboda pr Anäset; Pettersson, Johan Emil, hemmansägare, Klint—
sjön pr Anäset; Enström, Sten, distriktsveterinär, Aniset.

Andersson, Knut, hemmansägare, Boviken pr Skellefteå; Fors—Skellefteå
berg, Gustaf, hemmansägare, Boviken pr Skellefteå; Lindkvist, Gustaf, — NOrra.
hemmansägare, Boviken pr Skellefteå; Fallman, Bruno, handlande, .
Degerbyn pr Skellefteå; Nyström, Adolf, hemmansägare, Gran pr
Hogdalsas; Bergstedt, Karl, vaktmästare, Klemensnäs pr Ursviken;
Lindberg, _ Johan — Helmer, bagarmästare, Klemensnäs pr Ursviken;
Unander—Scharin, Erik, disponent, Klemensnäs pr Ursviken; Wikberg,
Helmer, skiftsförman, Klemensnäs pr Ursviken; Vikström, Verner,
hemmansägare, Klemensnäs pr Ursviken; Holmberg, Bror, hemmans—
ägare, Klintforsliden pr Varuträsk; Brännström, Magnus, hemmans—
ägare, Kågeträsk pr Kusmark; Strandberg, Johan Viktor, hemmans—
ägare, Kågeträsk pr Kusmark; Andersson, Karl, hemmansägare, Löv—
lund pr Varuträsk;.Furberg, Anders, hemmansägare, Medle; Lund— :
ström, Anders; hemmansägare, Medle; Lundström, Per, hemmansäga—
re, Medle; Larsson, Rudolf, handlande, Morön pt Skellefteå; Björk—
man, Karl, hemmansägare, Norrböle pr Skellefteå; Holmqvist, Georg,
komminister, Prästbordet. pr Skellefteå; Ögren, Nils, hemmansägare,
Risön pr Skellefteå; Jansén, J. W., länsskogvaktare, Stämnings—
gården, Skellefteå; Furberg, Hjalmar, hemmansägare, Stövernäs pr
Varuträsk; Bergman, Viktor, kassör, Sävenäs pr Kallholmen; Sund—
berg, Axel, förvaltare, Sävenäs pr Kallholmen; Wikström, August,
skohandlare, Sävenäs pr Kallholmen; Viklund, J. M., kyrkovärd, Urs—
viken. .

Forsell, J. V., bagarmästare, Lund pr Skellefteå; Forsell, Lott—Skellefteå
hard, hemmansägare, Lund pr Skellefteå; Lundmark, Karl, hemmans— sodra.
ägare, Lund pr Skellefteå; Sjöström, Adolf, hemmansägare, Lund pr
Skellefteå; Stenberg, Gustaf, hemmansägare, Lund pr Skellefteå; Ost— —
lund, Elis, hemmansägare. Lund pr Skellefteå; Östlund, Tobias, hem—
mansägare, Lund pr Skellefteå.

hriström, Er., jordbrukare, Haga pr Umeå; Palm, Rudolf, jord— Umeå
brukare, Hamrinsberget pr Umeå; Olsson, Bror, jordbrukare, Sand— — stad.
backa pr Umeå, Olsson, Helmer, jordbrukare, Sandbacka pr Umeå;
_indkvist, Karl, gårdsägare, Umeå stad; Marklund, Anton, fångkon—
stapel, Umeå stad; Trolle, C. H., bankdirektor, Umeå stad; Eriksson, '
Ernst, jordbrukare, Alidbacken pr Umeå; Sandström, Erik, jordbru—
kare, Alidbacken pr Umeå.

Granberg, Evert, hemmansägare, Hössjö pr Umeå. å'ggf:
Jeansson, S., lantbruksskoleföreståndare, Brattby pr Spöland. ' Umeå

norra..