OCR Output

Fredrika.

Holm—
sund.

Jorn.

Lycksele.

Lofanger.

Mala.

Nord—
maling.

200

mansägare, Aniaset, Visterliden; Jonsson, Anders, hemmansägare,
Anaset, Vasterliden; Jonsson, Jonas Elof, hemmansiagare, Aniset, Väs—
terliden; Forsgren, Axel Henning, hemmansägare, Överrödå pr Rödå—
sel; Gustafsson, Lars, hemmansägare, Överrödå pr Rödåsel; Persson,
Erik Otto, hemmansägare, Överrödå pr Rödåsel.

Söderlund, Einar, hemmansägare, Holmsele pr Fredrika.

; Johansson, J. A., kantor, Holmsund; Ahnberg, Axel, gårdsägare,
Lövön pr Holmsund; Grönlund, K. J., gårdsägare, Lövön pr Holm—
sund; Johansson, Magnus, gårdsägare, Lövön pr Holmsund; Levan—
der, E. A., gårdsägare, Lövön pr Holmsund; Lindfors, Herman, skol—
lärare, Lövön pr Holmsund; Salander, Erik, gårdsägare, Lövön pr
Holmsund; Äström, Algot, gårdsägare, Lövön pr Holmsund; Kriström,
Oskar, skollärare, Sandvik pr Holmsund; Lundkvist, Bernhard, skol—
lärare, Obbola; Lövgren, Emil, skollärare, Obbola.

Vestermark, Arvid, hemmansägare, Djupträsk pr Stensträsk; Ves—
termark, Ernst, hemmansägare, Djupträsk pr Stensträsk; Andersson,
Johan, hemmansägare, Grundträsk pr Träskholm; Bohman, Karl, hem—
mansägare, Lillträsk pr Stensträsk; Alund, James, hemmansiagare,
Stavalund pr Stavaträsk; Lindmark, Sigfrid, hemmansägare, Stor—
träsk pr Jörn; Jakobsson, G., länsskogvaktare, Jörn.

Grahn, Valdemar, hemmansägare, Karonsbo pr Lycksele; Lång—
ström, Gustaf, hemmansägare, Karonsbo pr Lycksele; Folkerman,
Seth, stationsinspektor, Lycksele; Lydbäck, Herman, arbetare, Lyck—
sele; Soderberg, O. P., arrendator, Lycksele; Jonsson, Georg, hem—
mansägare, Tannbäck pr Lycksele.

Johansson, Arvid, hemmansägare, Bjurön pr Uttersjöbäcken;
Larsson, Karl, hemmansägare, Bjurön pr Uttersjöbäcken; Frisk, Johan
Teodor, hemmansägare, Bodan pr Mångbyn; Stenlund, Artur, hem—
mansägare, Blacke pr Lövånger; Lindholm, Sem, hemmansägare, Bro—
änge pr Mångbyån; Svensson, Karl, hemmansägare, Elgnäs pr Utter—
sjöbäcken; Andersson, Erik, hemmansägare, Hökmark pr Hökmark—
by; Löfroth, Johan Oskar, hemmansägare, Hökmark pr Hökmarkby;
Andersson, Gustaf, hemmansägare, Kräkånger pr Lövånger; Walls—
son, Bernhard, hemmansägare, Svarttjärn pr Vebomark; Boström,
Karl, hemmansägare, Uttersjön pr Uttersjöbäcken; Frimodig, Kon—
rad, hemmansägare, Vallen pr Vebomark; Bäckström, G., länsskog—
vaktare, Änäset pr Lövånger.

Jonsson, Jonas Viktor, hemmansägare, Lainejaur pr Malåträsk;
Lindkvist, Jonas, hemmansägare, Lainejaur pr Malåträsk; Sandström,
Olof, hemmansägare, Mörttjärn pr Malåträsk; Sundström, Erhard,
hemmansägare, Mörttjärn pr Malåträsk; Renling, Johan Ferdinand,
hemmansägare, Nåda pr Rentjärn; Roslund, Karl, hemmansägare,
Nåda pr Rentjärn; Cederlund, Frans Vilhelm, hemmansägare, Vännäs
pr Malåträsk; Jonsson, Jonas Hjalmar, hemmansägare, Vännäs pr
Malåträsk; Norman, Fritz, hemmansägare, Vännäs pr Malåträsk; Nor—
man, Nils Johan, hemmansägare, Vännäs pr Malåträsk.

Holmgren, John, hemmansägare, Bredvik pr Nordmaling; Holm—
gren, Rudolf, hemmansägare, Bredvik pr Nordmaling; _ Johansson,
Gustaf, jordbrukare, Djupsjö pr Nordmaling; Persson, Herman, jord—
brukare, Djupsjö pr Nordmaling; Gustafsson, Edvin, hemmansägare,
Gräsmyr; Gustafsson, Klas, jordbrukare, Gräsmyr; Gustafsson, Val—
dur, hemmansägare, Gräsmyr; Nordstrom, Bror Johan, hemmans—
ägare, Järnäs pr Nordmaling; Fällman, Karl, fiskare, Klubben pr Nord—
maling; Molin, J. O., hemmansägare, Tallberg pr Nyåker.