OCR Output

42

tnna
PZ0YZ2EFEZ3 E ds
n 2 294 = 25.9 & e 2
m ä o * g m m i a m © 3
on 5 ät Q© 73 » en 2 f
5 © 5 > + + R3 : 3
5 |7 4 5 = S
å 29. e: . &
Fi .. 50; 101
=1 S e
e|| ||| |]|=&00] | ] | Fruktträd
Q1 O N 4+ f
2 | , ' U > ; s. J»
o
SIlI 3g1 1| gge! | | | Bärbuskar E’
Fii es t Park— och alléträd! =
Sef a a e sea a an SAE se m
Sp | & leSE d Prydnadsbuskar
1| 3‘ S‘ SR8 och hackvaxter 3
gv | B Perenna blomster— | &
$|! | | | i i i växter
2. L _ g,
yel w«
s 111 1 ‘" T * D &
c co © Oi ' ' hallon —
211 1 111ex1 1 1 1 1 Rabarber
— ro on 3 %
2180 1 1 111 1 1 3% Dagar for hemarbete
3 en i 9 — >2 p9 på — | Dagar hos jordbrukare
00 | © No UtU— —1. O O G 0 h
n | | | | Dagar hos enskilda icke
se e io t to l jordbrukare
ul | — | Verk eller kommuner
jl 1 1 11 11 1 em s Föredrag
B4 | gå va E us on oo & t Antal besökta gårdar
~I | w 00 > G N — V 00 \© OT ho
© fs m oo os o > os ho ho bo ho o Antal dagar
Ut | J Ot — 0 0 O O O OT O & —
M +
5|2EBERRED.E 0 m
1 [in & Ito to & t 60 60 in i 00 _
F| uxsvl | | l | — Rese— och helgdagar

Som ovanstående tabell utvisar äro under året planterade: 705
fruktträd, 907 bärbuskar, 88 park— och allétrad, 8,817 prydnadsbuskar
och häckväxter, 549 perennablommor, 2,943 hallon— och jordgubbs—
plantor och 137 rabarberplantor; tillsammans 14,146 växter. 477 går—
dar äro under året besökta och 243,7 mil ha under resorna tillrygga—
lagts utom resor med järnväg eller båt.

Väderlek och årsväxt.

Våren var ovanligt sen, varför planteringar och sådder ej kunde
börja forran i slutet av maj. 1 början av juni utfördes de mesta frö—
sådderna. Planteringarna fortsattes till i mitten av juli. Torkan var