OCR Output

38

|
1
|

gyZ0 4 »==2Z » 2 ts |
mowm.:E.Sgg:-cEmg |
O<""'UUQ""-—-|—"-1..‘O"_ g
_ o o 8—3 To =v 3 $
5 35385 4. : 2e 3 3 |
8 3953 &*: : =, 7t » |
å 2 & & : Ein E
E11 | _ l oBce l 1 ! | Frukttrad |
o |_ m t __ r »1 62 . .
; j 5s J
21| | a=—| ofe. i | Bärbuskar 105
30 1. o o_ QU—~Dho. Ofi 9
#l| | 01 SNZ] [ [ 1 — [Park— och jatléträd z.
— 819 _0— =12 ,f,,_w,* &
ts 9s | mou | | ; | Prydnads— och | #
@|! ! 4) §8H1 11 ! | _ fäckväxter _| $
| L [ 1 | Flerariga blom— C
4|‘ 14‘ Sak‘ [‘ |___ vixte ___ &
3 1| 22 C & | pT | Jordgubbar och ' %
SS sRS '' _ smultron 3
åa || | | r Matrabarber _
p _ _ _Jtio ho on _
fo [ | Dagar hos mindre jord—
J|]| mno5amrwyorn 1
Gt Oi
iB | | or p da as 05 gn 00 > D4 | D_a%r(ar _h0åbenls(k11da
i in n icke jordbrukare
z|| =proapsw| | | | Dagar hos allmänna verk
n n : eller kommuner
s ol O d Dagar for medverkan vid
1 1
å i S lantmannakurser
d ; red 1 | Dagar for trädgårdskurser i
y [ C o bo Umeå, Tavelsjö o. Sandvik
4 ;
s | | — m e o 00 — | 19 — ] Resdagar
ut ut
Fips t e eE s Dagar for hemarbete
U
3| C y y y e y Summa arbetsdagar
Ot Ut
| Antal nymil
G nc a s
511 | y Antal besokta gardar
a|| 1| | — Antal ritningar

Av förestående siffror framgå, att under sommaren planterats
7,276 växter, utom vad trädgårdsbiträdet i Vännäs, samt rekvirenterna
själva planterat enligt ritningar och anvisningar. För plantering kom—
mande år äro redan nu hemförskrivna, omkring 6,000 växter, därav
348 fruktträd. '