OCR Output

28

Semester . . . .. .L . 1L >> k se e e ee te t 11 dagar
Försöksledarmötet i Stockholm ......................

9>

Summa _ 298 dagar

Besokta sardar ......... 265
Resta kilometer ......... 2,873
J. A. Olsson för Lycksele och Örträsk socknar.
Undervisande och handledande verksamhet ............ 127 dagar
Stakning och utläggning av odlingsplaner . ............. 22 y
Besiktning av egnahemslägenheter .................... 32 .
Tillvägning för och anläggning av fältförsök .......... 9
Rese— |och helgdagar . ce oo ce 13 ,
Hemarbete med ritningar och nyodlingsplaner .......... 84 ,,
Semester . . ... _i ty
Kommunala uppdrag _. .. .L .L .L LL LL ee 3 00
EXtra . . . % v %% % v V a k k k a k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k + 18 _ ,,
Summa 319 dagar
Besokta gårdar ........ 279
Resta kilometer ........ 21675

Vandringsrättaren har under året varit föreståndare för Lycksele
lantmannaförening, vilket förklarar att ett relativt stort antal dagar
använts för hemarbete. Vandringsrättaren har bevistat en betes— och
vallkurs i Hasselfors och sammantradet med egnahemsombuden i
Umeå, redovisat med ”extra”.

E. Karlsson för Stensele socken.

Undervisande och handledande verksamhet .......... 78,5 dagar
Stakning och utläggning av odlingsplaner ............ 27 p
Besiktning av egnahemslägenheter .................. 105 ;
Tillvägning för och anläggning av fältförsök ........ 15,5 ,,
Rese— och helgdagar .............................. 11975 r
Hemarbete med ritningar och nyodlingsplaner . ....... 84,5 ,,
Kommunala uppdrag .............................. 12 e
Avsyning av ströängsodlingar ...................... 9 ,
KontrollfGreningen ... LL e 2 6 pa
Bxtta r e e e 6,5 .
Siuk .. . o in id e 17 4.
.ce e 6
Semester . . l u.l l l e e e n e k k k kk k kk kk es 15
Summa 307 dagar
Besökta gårdar ........ 303
Resta kilometer ........ 2,396

M. Persson för Sorsele socken.

Undervisande och handledande verksamhet ............ 150 dagar
Stakning och utläggning av odlingsplaner ............ 1 y
Tillvägning för och anläggning av fältförsök .......... 119 y
Rese— och helgdagar ................................ 4 ,
Hemarbete med ritningar och nyodlingsplaner . ......... 83 ,,
Kommunala uppdrag ...................vvvvvvvvv.v... 16 _ ,,
Extfa . . ... ... .. se en e e se e es slsn es 14 _ ,,