OCR Output

Faltforsoken . . .. _/‘ e 21 dagar
Planer för och avsyning av nyodlingslån .............. 42,5 ,,
2 Cirkulationsplaner . . . . .. . .. .. LLÅ LL LL v , 2 _,,
Täckdikningsplaner . . ...................vv.vvvv.vvv.v.. 14 _ ,,
Monsterjordbruken . . ............. .. Ne
Kvinnliga ladugårdssköterskekursen .................. 42 _ |,
........_. e 7 — %
Hematrbete . . .. ... .. e e 97 _,
Foredrag .. ... .0 e 6i
Avsyning av avvittringsodlingar ...................... 13.5 ,,
Rese— och helgdagar ................................ 22 y
Semester . . .v v v.v v Aa v A k va v k k k kk k k k k k k k k k k O ,,
StUGI@r@SOF . . ... .l .l l ul l l e e e e e e e e e e e es 15.
Försöksledarmötet i Stockholm 4 _ ,,
O 2 % L L a L k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k 2 8 ,,

Summa 327 dagar

För denna verksamhet har jag färdats 410 mil utom järnvägs—
och båtresor.

Vandringsrättarna.

__ Sex vandringsrättare ha tjänstgjort inom distriktet. Här nedan
redogöres för deras verksamhet.

Oskar Larsson för Vilhelmina och Dorotea socknar.

Undervisande och handledande verksamhet ............ 122 dagar
Stakning och utläggning av odlingsplaner ............ 15 y
Besiktning av egnahemslägenheter .................... Se
Tillvägning för och anläggning av fältförsök .......... 233 .
Rese— och helgdagar ................................ 20 _,,
Hemarbete med ritningar och nyodlingsplaner . .. ....... 52 ,
Kvinnliga ladugårdssköterskekurser ................... 10 ,,
Avsyning av avvittringsodlingar ...................... 250000
EXtIA . i % a L k a ka a k k k k a k k k a k k k k k k k k k k k k k k a k v e a 12 .
SJUK . . e a a k k ul v us a k kk a kkk d k kk k k k k k k k k k k k a 6 _,,
Semester .. ..... . _ e 8

Summa 311 dagar
Besökta gårdar ........ 280.
Resta kilometer ........ 2,339.
Larsson har handhaft kontrollföreningsverksamheten vid Kristine—

bergs avelscentrum, bevistat försöksledarmötet i Stockholm och sam—
manträdet med egnahemsombuden i Umeå.

Knut B. Carlsson for Asele och Fredrika socknar.

Undervisande och handledande verksamhet .......... 103,5 dagar
Stakning och utläggning av odlingsplaner ............ 23 35
Besiktning av egnahemslägenheter .................. 45 _,,
Tillvägning för och anläggning av fältförsök ........ 1515 ,
Rese— och helgdagar ............................... 20

3

Hemarbete med ritningar och nyodlingsplaner . ....... 11775

11