OCR Output

|
|
|

Radgivning . . ..... .
Rese— 0. helgdagar

Tackdiknings 0. cirku—
lationsplaner ......

1

i

| Rese— o. helgd..

|
i

Semester
T4.
Underv
| Semester
A.
Nyodlingslan

| Underv. ..... ,
Fältförsök . .. /

| Faltforsok ... |
| Nyodlingslån

' Egnahemslån .

Summa
| Provmjölkn. ..

Hemarbete . .. /

|Nyodlingslån . . ....!
Gödselvårdslån .

|
1
|

. 15) 20| 15
1
4
2

Lindholm. /
| Rese— o. helgd.. !

Januari

jo

_&9

y Februari
$
jacck

|
1
1
|
|

(2 |
2424
2

Fältförsök . . . . .. . ..

Kurser och Åföredrag

Summa

3‘4{516§A7|18

Mars
Apr11

Egnahemslån . . ... ..
Hemarbete . . ......

|
|

Januan

Februan

l
|
1
1
1
1
1
|

1

| 27 27] 28| 24) 24/260,5| 31 |28,5| 27126 |28 |25 |322

|

2
3
26.
2
2
1

O G

|

1
8
2
1
2
25|24|24Y
5
6
5

7
|

i

Augfistn

September

O ana Fl _ga sa a sa dsa — _ t teme ee rm

Oktober

November

December

1
27[26
1

|

11
1
| 26
8
0

|
|
|
|
|
|

I tiansten har jag under året färdats 424 mil.

— p 02 © » Qå Augustl

1
|
1
|
|
|
|

_____ jea C3 eå CFT 2 +m September

2 e . 00 Oktober

19110’11{12\13{
6
1
9
8
7

©9 — C9 23 November

E S ma dagar

Resta mil

1

De 3 vandringsrättarnes tjänstgöring framgår av följande:

14}

December

\

15}16

g

16
10
| 26 | 26 | 26 | 304
10,
0
0
3

5> o a Summa dagar

Besokta gardar

|

1481302

23