OCR Output

18
ras emellertid allt starkare vilja till samförstånd, varför frågans lös—
ning synes ligga inom möjligheternas gräns.

Sällskapets ekonomiska ställning vid 1926 års utgång framgår av
det foljande.

HUSHALLNINGSSALLSKAPETS BALANSRAKNING
DEN 31 DEC. 1926.

Tillgångar :
Fastigheter och inventarier ....................... 125/759— 013
Egnahemsnämnden konto ........... 658: 90
Förskottsutbetalningar . . ........... £3,073: 60
Diverse avräkningar ................ _ 95,883: 66 _ 109,616; 16
Obligationer och aktier ............. 100,200: —
I bank innestående ................. 507,779: 89
Kassa ikonto ( e ee 4,120: 10 612,099: 909
Utlanade medel:
Nyodlingslan . . .................... 1,050,443: 74
Gödselvårdslån . . .................. 247,858: —
Täckdikningslån . . ................ 530122 : 235
Dräneringslån . . .................. 79,880: 50
Fiskerilån . . ...................... 12,910: —
Mejerilån . . ...................... 110,999: 99
Hingstlån . . ...................... 28,800: —
Egna hingstlån ........ 7,000: —
Egna tjurlån ........... 11,188: 28 18,188: 28 1,602,202: 86
Summa kronor 2,449,678: 14
Skulder :
Diverse personer ..................v.vvvvv.v.vv.vvv... 4,238: —
Statskontorets låneräkning ........................ 1,925,981: 19
Landstingets revers ..... 27,000: —
Tjurlånefonden . . ...... 10,710: 82
Näringstonden . . ...... 10,788: 14
Utdikningsfonden . . .... 31,612: 87 80,111: 83
Korrektionshusftonden . . .......................... 15,002: —

Till sällskapet donerade fonder:

Fosterl. foreningsfonden . 11,512: 39
Almqvistska fonden ..... 5,000: —
Konung Oscars och drott—
ning Sofias silverbröllops—

ond . 1@9_07 o 17,312;: 39
Av sällskapet avsatta fonder:

Brattby egendomsfond .. 86: 12

Hingstlånefonden . . .... 18,945: 36

Fiskerifonden . . ........ 25,009: 88

Egnahemslanens riskf. .. 162,959: 39

Gödselvårdslåyrl,m p . 135,334: 17

Transport _ 222,334;: 92 0 17,512: 30 2,025,328: 02