OCR Output

11

Hilda Sundström, Lövön, Holmsund; tjänarinnan Hanna Teresia Bo—
ström, Sörmjöle, Stöcksjö; fru Emma Aman, Missentrask, Glommers—
träsk; fru Maria Otilia Borgstrom, Helsingfors, Lycksele; froken Signe
Persson, Mångbyn, Hökmarkby; bondehustrun Johanna Margreta Jo—
hansson, Levar, Nordmaling; fru Maria Johanna Olofsson, Tjärnberg,
Norsjö; hemmansägarinnan fröken Anna Amalia Ek, Estersmark, Ana—
set; fru Lydia Larsson, Joestrom; bondedottern Elsa Dahlgren, Yt—
terhiske, Umeå; tjänarinnan Hulda Möller, Grisbacka, Umeå; tjäna—
rinnan Maria Zingmark, Tavelsjö; bondehustrun Vilhelmina Byström,
Saxnäs, Sorsele; fru Anna Lindström, Västernoret, Östernoret; fröken
Alma Johansson, Skramtrask; froken Lilly Johansson, Skramtrask;
fru Teresia Dahlgren, Nyby, Vännäs; och fru Mimmi Edin, Vindeln.
Antalet inom länet verksamma kontrollföreningar under år 1926 Kontroll—
var 15. — föremng
Antalet anslutna besättningar utgjorde 196 med tillhopa 1,101 — arna.
kor. I medeltal utgjordes utfodringen av 1,547 f. e. — därav 168
kraftfoder — och avkastningen 2,184 kg. mjölk med 3,67 % fett och
80,25 kg. smörfett. å
Utgifterna for kontrollforeningarnas understödjande uppgingo till
2,952: 50 kronor, därav 592: 50 kronor erhålles i statsbidrag. ,
Till två svinavelsstationer ha utgått 500 kronors anslag till var— Svinavels—
dera. Bada stationerna hålla den stora vita engelska rasen. stationer.
Grisbacka—stationen holl 2 avelsgaltar och 9 suggor och forsalde
11 han— och 36 hondjur. Stationen i Östanbäck om 3 galtar och 7
suggor försålde 4 han— och 11 hondjur. ,
Ärets svinpremiering ägde rum inom Sjöbottens och Böle—Bjur— Svinaveln
träsk svinavelsföreningar. _1 allt premierades 2 galtar och 2 diplom— i övrigt.
suggor. Galten i Sjöbotten erhöll 1:a pris, den i Böle—Bjurträsk
2:dra pris. Vid årets slut funnos 7 svinavelsföreningar med 7 galtar
och 104 inregistrerade hondjur. Föreningarnas medlemmar hava även
under året erhållit svinavelsföreningens tidskrift.
För inköp av avelsgaltar hava följande 10 personer tilldelats pre—
mielån :
O. A. Persson, Norrbäck, Änäset,
Rikard Persson, Fredrika,
Jonas Olofsson, Ljusvattnet,
Albin Lundmark, Mjödvattnet, Bodbysund,
Gustaf Jakobsson, Långed, Nordmaling,
E. O. Gavelin, Ledningsvall, Vägsele, —
Aug. Eriksson, Brännland, Hörnsjö,
Oskar och Gustaf Holmgren, Savar,
Oskar Forsberg, Bredvik, Nordmaling,
Klas Lundgren, Brattsbacka, Vångsjö.

De samlade utgifterna för svinavelns befrämjande voro:

Svinpremiering, priser . .. .. .. .. . + + + + + + + + + + + v k k k k k k kk k + 285: —

å S . _. s 270; 56
Svinavelsstatiofniet . . ...........:... 1,000: —
Organisationsbidrag till 1 förening .................... 100: —
Premielån for avelsgaltar .. .. LL 500: —

Summa kronbr 2,161: 56

Två fåravelsstationer, en i Brån för cheviotras och en i Dalliden Färaveln.
for lantras, hava upprätthållits. Stationen i Brån, som bestått av 1
bagge och 13 tackor, har sålt 2 baggar och 2 tackor. Stationen i Dal—