OCR Output

Undervis—

6

Kreatursbesättningen utgjordes av 2 hästar, 14 kor,
1 sugga, 2 svin, 8 får och ett 30—tal höns.

2 kvigor,

Samtliga kor lämnade i medeltal 2,018 kg. mjölk med 3,55 %
fett och 72 kg. smörfett på i medeltal 1,659 f. e., därav 141 f. e.
kraftfoder.

Följande undervisningskurser höllos under år 1926.

ningskur— uppgives deltagareantalet.

ser för

mindre

jordbru—
kare.

23.
24.
239.
26.
27.
28.

20.

311
32.
33.
34.
35
36.
37.

Q d d ja je je gee
— o :o go ~ & ous t ho : © to o N rs 68 ho —

t9 N
.(Qb-—l

Plats:

Lantmannakurser :

Cangviken .. e
Hjoggböle . .
Bursiljum . . ..............
Kolaboda . . ....,.........
Flarken . . ................
Ultervattnet . . ....... . .. ..
Ytterklinten . . ............
Fällfors . . ................
Bobacken . . ..............
Djakneboda L. .
Ytterboda . . ..............
Tväråmark . . .............
härvsj o oa
Risträsk . . .............. ..
Vinliden . . ................

Bäverträsk . .

Tannsele—Hedlunda . . ......
Gäddträsk . . ........ e e s
Vänjaurträsk . . ..........
Knaften . . ................
Skråmträsk . . ............
Burträsk . . ..............

Husmoderskurser :

Bygdsiljum . .
Overklinten . .
Storbränna . .

Fällfors . . ................
Adak . . .......v.vvv..v.v.v...

Konserveringskurser :

Äskilje . . ................
Gargnäs . . ..............
Blattnicksele . . ..........
Sorsele . . ................
Vindelgransele . . ..........
Björksele . . .,............

Grisbacka . . ............

man

25
40
60
60
335
30
25
40
35
40
30
35
34
20
58
15
65
52
25
25
38
60

Samtidigt

Antal deltagare:
kvinnor Summa

15

3
20
32
30
20
20
25
40
20
35
25
28
17
38
12
40
29
19
15

10

10
10
12
P1
15

40
45
80
92
85
50
45
65
25
60
65
60
62

21
17
11
20
11
21

&a

10

10
10

11
15