OCR Output

1925 den 22 december. N:r 277.

LANSKUNGORELSER.

V asterbottens lan.
Ser. B Landskansliet 1925

Upplases i Skelleftea sockens kyrka.

N: 277.

Sedan Kåge älvs flottningsförening hos Länsstyrelsen anhållit om fast— Samman—
ställelse av vissa av föreningen antagna ändrade beräkningsgrunder för de tlrgå:är'efå%tå'
flottandes delaktighet i olika slag av utgifter, så varda skogsägare och andra,
som av fragan äro intresserade, härigenom kallade till sammanträde inför
Länsstyrelsen å stadshotellet i Skellefteå stad fredagen den 22 instundande
januari kl. 7 em. för att i ärendet höras.

Umeå i landskansliet den 22 december 1925.
NILS G. RINGSTRAND.
Gustaf Hultman.

Umeå 1925 — Larsson & C.s Trycken