OCR Output

1925 den 22 december. N:r 276.

LANSKUNGORELSER.

Vasterbottens län.
Ser. B Landskansliet å 1925

Uppläses i Malå, Norsjö, Sorsele, Jörns och
Skellefteå socknars kyrkor.

N:r 276.

Sedan Skellefte älvs flottningsförening hos Länsstyrelsen anhållit om
fastställelse av vissa av föreningen antagna ändrade beräkningsgrunder för
de flottandes delaktighet i olika slag av utgifter, så varda skogsägare och
andra, som av frågan äro intresserade, härigenom kallade till sammantrade
inför Länsstyrelsen å stadshotellet i Skellefteå stad fredagen den 22 instun—
dande januari kl. 7 em. för att i ärendet höras.

Umeå i landskansliet den 22 december 1925.

NILS G. RINGSTRAND,
Gustaf Hultman.

Umeå 1925 — Larsson & C:os Tryckeri

Samman—
trade i flott—
ledsarende.