OCR Output

1925 den 22 december. N:r 275.

LÄNSKUNGÖORELSER.

Västerbottens län.

Ser. B Landskansliet 1925

Uppläses i Burträsks och Bureå församlingars kyrkor. j
N:r 275. Sammantrade
Sedan Bure flottningsforening hos Länsstyrelsen anhållit om fast— lg-lfålåg_s'
ställelse av vissa av foreningen antagna ändrade beräkningsgrunder för de
flottandes delaktighet i olika slag av utgifter, så varda skogsägare och andra,
som av frågan äro intresserade, härigenom kallade till sammanträde inför
Länsstyrelsen å stadshotellet i Skellefteå stad fredagen den 22 instundande
januari kl. 7 em. för att i ärendet höras.

Umeå i landskansliet den 22 december 1925.
NILS G. RINGSTRAND,
Gustaf Hultman.

Umeå 1925 — Larsson & C:s Tryckeri.