OCR Output

1925 den 17 december. N:r 271.

LANSKUNGORELSER.

Vasterbottens lan.

Ser. B Landskansliet 1925

Uppläses i Vilhelmina tingslags kyrkor.

271.

Genom exekutiv auktion, som skall förrättas å tingsstället i Vilhelmina
fredagen den 5 februari 1926 kl. 5,30 em., kommer, därest antagligt anbud
erhålles att försäljas Emanuel Veng tillhöriga lägenheten Skansholm 1*
om 41,493 har avsöndrat från 7/80 mantal n:r 1 Skansholm (1**) i Vilhel—
mina socken.

Ä lägenheten finnas uppförda två sämre mangårdsbyggnader och en la—
dugardsbyggnad. Ä densamma vinterfödas en häst och tre kor.

Lagenheten, har saluvärderats till 2,000 kronor.

Den,.som har fordran, varför lägenheten häftar, eller för vilken han el—
jest äger åtnjuta betalning ur köpeskillingen eller annan rätt, som bör vid
auktionen iakttagas, ager att därvid bevaka sin rätt.

Umeå i landskansliet den 17 december 1925.

På Länsstyrelsens vägnar:
Gustaf Hultman, Gustaf Heintz,

Umeå 1925 — Larsson & C:os Tryckeri

Exekutiv
auktion