OCR Output

1925 den 30 mars. N:r 53.

_ LÄNSKUNGÖORELSER.

Vasterbottens län. ;

Ser. B Landskansliet 1925

senmnmemmemee

N:t 53.

Till polismyndigheternas i länet kännedom kungöres, att foljande perso— Ang. medde—
ner av Länsstyrelsen erhållit tillstånd att under innevarande år inom länetlade gårdfari—
idka s. k. gårdfarihandel med lovliga varor av svensk tillverkning, nämligen: rå?i"?gtse'r

Carl Valentin Holm fran Orrbole, Olof Otto Asander fran Ore, Olof Bertil £ $
Olofsson från Aspeå, Karl Oskar Söderlund—Sjölander från Ortrask, Nils Jo—
han Persson från Umeå stad, Per Lindblom från Hedvik, Erik Olof Kassberg
från Nyåker samt Anders Gustaf Gillblad från Vilhelmina.

Umeå i landskansliet den 30 mars 1925.
På Länsstyrelsens vägnar:

Gustaf Hultman. Allan Rietz.

Umeå 1925 — Larsson & C:os Tryckeri