OCR Output

36
Mejerihanteringens utveckling.

För mejerihandteringens fortsatta utveckling inom länet synes
det först och främst vara av största betydelse att få avsättnings—
frågan löst på ett mera tillfredsställande sätt och torde därvid bland
annat vara nödigt att arbeta på en utvidgning av marknaden för ost
ävensom att å lämpliga mejerier lägga om driften för tillverkning
av andra ostsorter och smör, som kunna finna marknad inom det
egna länet och fylla dess behov.

Den typ för mejeridrift, som nu påbörjats inom Lappmarken,
synes hava framtiden för sig där och bör kunna bliva denna lands—
dels jordbruk till stort gagn, om den omfattas med tillrackligt in—
tresse. å

Uppgifter från Västerbottens mejerier år 1925.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8
©2 54 F* | EP E9 E SZ E
Mejeriets namn $ — _ så 2 2 y > l
2 :0 :0 :0 >P | 35T47 | > 2 8 |= 9
Cz s < o3 6 < = 2 < 9
= l 2 | 2 [R E2 — [22 2
1
_ | [
Bodbyn......... 192740| _ 865) 164600] — | —— | 387 | —
| Burträsk........ 152313/ 8405) 10100 112 | — | 206 | —
Bygdeå......... 230540/ — | 18156] — C 5530 e
201138/ — | 16844] — | — | 375 | —
Dalbacka. . ...... 136323 — | 10700 1000 | 300 | 300 | —
Drängsmark . . . .. 243442 55309 15678 — — | 640 | —
Ersmark......... 116803] _ 800/ 11600] — | — | 310 | —
Estersmark. .. ... 485204 — 186 41416 — | — | 1847 | —
Falmark. ........ 199913/ _ 240 17009 — — 1 558 | 980
Flarken......... 695352 290 903 — 10 1% | —
Gräsmyr........ 99084 — 8274 — — |1 — | —
Gunsmark . ...... 103107 — | 8592 — ts o 2
Gumboda. . . .. ... 200620] — | 17200] — S
Hökmark. . ...... 361035) — | 20500] — | — | 940 | —
Hössjö.......... 93245 13541/ _ 7602] — | — 128
Jörn............ 66419 62500] _ 285/ — | _ | __ | _—
Kolaboda G:la... 736011 — 5007 _ — _ | 300 | —
Kolaboda Nya...| 305415 _ 1486 25091 — — | 905 | —
Kusmark........ 90779 475 7977 — inn . ——
Legdeå.......... 130677 9041 8270 — — | H | =
Ljusvattnet. . . . . . | 121685) 2252] 9180] — | —— | 289 | —
Mångbyn. .. ..... | 225842 — | 21645 —— ss er
Nolbyn. ......... l 584461 — _| 4500 — | — | — | —
Nordmaling. . . . . . | 183211] 12267 10870 4125 | 706 | 420 | —
Noret. .......... ' 540077 405555 9792 — 560 | 50 | —
Näset. .......... 166578/ — ‘ 14062 — | — | — |—
Nästansjö. . ..... l 15307 154 1273 — | — | — 2
Renfors.........| 128709) — | 11383 — | — | i36 | — |
| Rödå............ | sesiil — | 47281 — | —— | 213 | ——