OCR Output

27

1| 11 11 i 58 | 6 [ : |s) 9 fon 12] 13
Adolf Nyman N yåker.
9| Januari 7 '— 2 [ 12 7 | 51—1——1 24
| 23 Februari ..-å14,o — — |1——) 35 4 | 22 |—|] 3 | 11— —]| 26
30| Mars ......} 11,5)— | _ 4 | 4,s] 20 |—] 7 |—|—|~——[| 27
April ...... | 71515 |—1—1— f 451 17 7 | 24
22 Maj ....... 105 Ts T\ — e o 23 |—— ) 4 |—|—)| —] 27
39/Juni ....... 11 |3 4 | 3 | 2351—1 251—1—1— | 26
at Jult ..... .. 114 |3,5)0,5 —! — ' 2,5| 20,5 — 6k _ l z7
29 Augusti .... 14 (—}|2,s)—| 3,s) 4 | 24 |— 4 |—|—| —]| 28
32 Semtember .| 9 |—1is/—| 3s/ 3 | 17 |——]| 6 |—1. 4 —| 27
42 ÖOktober ... 10 | 19 |— — | 2,5| 22,51— | 4,51——1—| 27
4 November . |— O,s\ — 11 |—1— | Os| 2 |—| 23 |[—1—1— 1 25
.. 3 ;*——';—1—3 4 | 1 8 |—|10 |—| 8! —] 26
278| . _ Summa |1125| 17 | 18—120,5)34,5| 211,5|—— | 84,5| 61121 —|314

Vandringsrättarna hava i tjänsten färdats: Arvin 122, Lindholm
369 och Nyman 258 mil.

Med forvaltningsutskottets medngande hava Lindholm och Ny—
man biträtt med kontrollforeningsarbete. _

Under året hava följande antal planer för lån uppgjorts av:
Arvin: 28 nyodlings—, 1 gödselvårdslån;

Lindholm: 33 nyodlings—, 1 gödselvårdslån;

Nyman: 25 nyodlings—, 13 godselvardslan;

och hava rättarna utfört ett flertal avsyningar av arbeten för utläm—
nade lån.

Jordbruket.

Ar 1925 var ett ”goår”. Vårsådden utfördes från senare delen
av maj under normal tid och under gynnsam, varm väderlek. För—
sommaren utmärktes av ovanligt stark värme, som alstrade goda,
men i strå mindre rikliga skördar.

Slåttern gav gott foder för den, som började i tid och arbetade
med raskhet — en regel, som ofta bekräftas — men regn i augusti
försvårade senare bergning och kornskörden.

Potatis angreps av den under senare åren rätt allmänt spridda
potatissjukan, men hann den ej utbreda sig, i så stor utsträckning
som under de två senare regnåren. Sannolikt torde olägenheterna
av denna sjukdom bliva i hög grad hämmade, om befolkningen lär
sig att hålla temperaturen i källarna så låg som möjligt. Från hösten
böra nämligen källardörrarna hållas öppna både natt och dag och
även sedermera under vintern behöva varma källare någon dagsluft—
ning.

Ärsskörden av alla grödor utom hö blev även medelmåttig.

Fältförsök.

Av godslingsforsok hava utlagts 27 st. och inga fortfarande tal—
rika ansokningar till dessa. Av sortförsök hava utlagts 3 s. k. fasta,