OCR Output

20

gödselvårdslån, 13 för täckdikningslån, 4 för täckdikning utan lån,
10 för täckdikning och skiftesindelning samt 2 byggnadsritningar. 1
samband med dessa resor hava ett stort antal avsyningar utförts för
utlämnade lån. Först i mitten av oktober kunde de sista tackdiknings
företagen avsynas och blevo dessa i hög grad försvårade genom
:den tidiga snön.

Vandringsrättarnes tjänstgöring framgår av följande:

| t | 11 f112|3J4|5]6|,7is)9|10]11112|13
a i 11 1| ‘ o | | 120
# 1 | 3 | § — 1Z
Eo 8 | & Ol€] O
o6 $ | E| .. /; $ z ] |
s ) 15 % 1% 1E © | 8 «s;_!
,::;'Antaldagar!å'_e'ånzä S | 4 lélt 4ss
'2 | för i ll & '-"-'-32',*—]_: å*c %fmxåmEäl
1 | $ | *Z :0 | å Eis € |3
1$ | 8 H 88 5 8 |7% ; 5 38 |79
= | K W Z7 e | | " 9| £ 2 l
Ss ‘ 1 | € 00 9 1 1E |
2 | | 5| $ is t
1 i | 1 ‘ i
Axel Arvin, Vännäs. . |
| 11| Januarit ....| 6|— | — | 06 1— | 12 ‘ 6 _1 _1 21
Februari ...| 16 eCA t 6 1| 24
32 Mars ...... 7| esl esles e s e o ds r rs
18 April ..... 8 31_—1 =s | s (| [ f es | on o 24i
20 Maj ....... 141 8| 1/—1—| 21 25 1—1 — |—1—1—1 25 |
26 Juni ....... 10] 5/ 4/—/— | 21 m11—] 3 — | 24 |
25 Juli ....... 16| 4] 20—/— | 21 24 |—|] |—l—/——|%6)
25 Augusti..... 81 6) 8)—| —] 2| 24 |—] 2 1—1—1— 1| 26 |
33 September .| 8 1!14'”—— 3 26‘—! 1 |—|——) — J 27 |
21 Oktober ... | 4 —‘16’—3— s [ 383 1 4 e l 27
5 November . 2 ) 2)—]) — | — 4 —i20 11—| — J 25 |
1i ..| 17 —~| _‘ [ e 17!—1 T e — 1 24 |
233/ — Summa (126] 27|47 |—| — | 16 | 216 | —| s4 |13]18| — f301 |
| Arvid Lindholm, Overklinten.
21/Januari. .... / 10 i e ' S o i
3/Februari .. | 4 | —|— _? — |—| 4 |—|20 |—|—) —|24
22 Mars ...... 11 |—=)—)—) 4)] i | 16 |—0 9 1]26
251 .. ... 18 | 3| —|—] 3 | —o [ 14 |—|] 8 |—1—1— 122
36 Maj ....... 113 | 5 | —1—1 251 — | 20,5! — 45 —|—1 — |35
7 34/Juni .......] 11 | 7 /0,5/— 2 | — | 2051—| 4 |——1——1 — | 24,s
42 juli ....... t2 s ks e Ls| [ 155s5) —]| —| 27
61] Augusti ... |125)3,s ) 0,s\—| 1,s) 1| 19 | 5| 4,s\—|—|O0,s| 29
59 September .| 12.s) —| — |— | =| 145| 9/ 2 |—|—| 0,s| 26
66 Oktober ...|16,5]) 3 1,'—) 4,5| 1 | 26 |— ) 2,5——)— 28,5
35 November . 11 —I—- — 2( 1| 14 |—)| 9 |—| 3\ —]2
39 December .. 12 |—|—|—| 2s| 1 | 15,s\ —| 11 |—|—| 0,s| 27
l443) _ Summa [134 |23| 5 [189,s]| 14|90 !—!13| 3,s[310