OCR Output

Umeå södra: Hemmansägare Nils Eriksson, Böle, Umeå.
Vilhelmina: Jordbrukskonsulent A. Ekström, Vilhelmina.
Vännäs: Kyrkovärd J. O. Dahlgren, Vännäs by, Spöland.
Asele: Arrendator G. E. Hellgren, Asele.

Örträsk: Hemmansägare J. V. Jonsson, Ortrask.

Vid ordinarie distriktsmötena, som hollos under tiden 15 juni——
15 juli, var forvaltningsutskottet representerat genom sekreteraren
vid sammanträdena med Umeå södra och norra samt Vännäs hus—
hållningsdistrikt, genom utskottsledamöterna, nämndeman N. Belan—
der, vid Bjurholm, Fredrika, Asele och Dorotea, genom riksdagsman
Ludv. Brannstrom vid Norsjö, Mala och Skelleftea norra samt genom
nämndeman Osc. Astrom vid Lovanger, Nysätra och Bygdeå hushåll—
ningsdistrikts sammanträden. t

Inom vissa hushållningsdistrikt anordnades premieringar, så bl. a.
vallpremiering inom Umeå norra och.södra hushållningsdistrikt, rot—
fruktspremiering inom Sävar, köksväxt— och rotpremiering inom Byg—
deå och rov—, frö— och havreodlingspremiering inom Degerfors hus—
hållningsdistrikt. Burträsk hushållningsdistrikt anordnade en jord—
brukets dag, som vann livlig tillslutning. Dessutom hava vidtagits
forberedelser for fropremiering inom nagra distrikt eller planerats
andra premieringar under kommande år.

För tidsperioden 1925—1928 hava distrikten valt följande ordi—
narie lantbruksombud jämte suppleanter, nämligen:

för Bjurholm: Nämndeman N. Belander, Bjurholm.
Hemmansägare J. Ad. Johansson, Balsjö, Balsjöåsen.

Bureå: Hemmansägare Nik. Lundstrom, Bureå.
Hemmansägare Karl Renström, Ö. Falmark, Hjoggböle.

Burträsk: Hemmansägare Karl E. Lindberg, Burträsk.
Mejeriförest. Ludv. Burlin, Ljusvattnet.

Bygdeå: Landstingsman ' A. Grenholm, Stortjärn, Overklinten.
Vandringsrattar A. Lindholm, Overklinten.

Byske: Riksdagsman Evald Lindmark, Drängsmarkby.
Hemmansägare Uir. Nilsson, Drängsmarkby.

Degerfors: Hemmansägare Karl Forsberg, Vindeln.
Hemmansägare Anders Granbom, Vindeln.

Dorotea: Hemmansägare Rick. Näsström, Lajksjö, Lajksjöberg.
Hemmansägare Nils Adamsson, Vallsjö, Dorotea.

Fredrika: Lantbrukare E. E. Nordenstedt, Viska, Fredrika.
Fjärdingsman Osk. Lundgren, Viska, Fredrika.

Holmsund: Bryggmäst. C. G. V. Aman, Lövön, Holmsund.
Rättaren Carl Gustafsson, Holmsund.

Hörnefors: Hemmansägaren E. Hammarberg, Sörmjöle, Stöcksjö.
Hemmansigare Erik Andersson, Sörmjöle, Stöcksjö.

, Jörn: Hemmansägare Jonas Lidström, Björkliden, Jörn.

Hemmansägare O. S. Stenlund, Elgträsk, Jörn.

, Lycksele: Hemmansägare Arv. Franklin, Lycksele.
Hemmansägare A. Hägglund, Karlsgård, Lycksele.

Lövånger: Kom.—fullm.ordf. P. J. Södermark, Bodan, Hökmarkby.
Hemmansägare Karl Erik Wik, Broänge, Granliden.

Malå: Hemmansägare Per Ant. Renström, Fårträsk, Malåträsk.
Hemmansägare Axel Eriksson, Malåträsk.