OCR Output

6

33,620,5 kg. mjölk, motsvarande en medelmjölkning av 1,800 kg.
mjölk med 3,84 % fett och 69,2 kg. smörfett.
Vid gården har därjämte hållits 3 hästar, 5 får, 5 svin, 46 höns,
4 kvigor och 2 xalvar. Sedan 1 nov. 1925 drives skoljordbruket för
sällskapets räkning.
Vid skolan har utlagts 5 gödslingsförsök och 2 sortförsök.
Strömsörs Under läsåret 1924—1925 hava hållits två kurser vardera pågå—
lanthus— ende 54 månader eller under tiden resp. 1 nov.—14 april och 15 april
hållsskola—26 sept. I den förra kursen deltogo 16 elever och i den senare 20.
och Den toretiska och praktiska undervisningen har meddelats av
_egendom. föreståndarinnan, fröken Hildur Forsberg, och lärarinnan, fröken
Hilma Göransson.

På egendomen, som omfattar 44 tunnland, skördades 37,800 kg.
hö, 13,200 kg. grönfoderhö, 53,700 kg. rovor, 16,000 kg. potatis,
200 kg. råg och 7,700 kg. vårsäd jämte erforderligt grönfoder och
bete för sommarutfodringen.

Kreatursbesättningen, i medeltal 10,5 kor, har lämnat i medeltal
©2,560 kg. mjölk pr ko med 3,56 % fett och 91 kg. smörfett på 1724
f. e., därav 205 f. e. kraftfoder. Dessutom har vid egendomen hållits
2 hästar, 8 tår, 1 sugga, 2 svin, 30 höns och 2 kvigor.

Undervis— Under år 1925 höllos följande undervisningskurser med uppgi—
nlngslfur-vet antal deltagare:
ser for
mindre Plats: Antal deltagare:
]Oigår_u män _ kvinnor Summa
Lantmannakurser :
1. ”Tavelsjiö . . . .. . .. .... 47 19 66
2 S . . e e e e e e . 48 38 86
3. Nortby ds l Ss eee t e r 39 20 59
4. Över—Rödå . . ........ 71 53 124
5. Selet . . ....... fk k k kk a 28 19 47
W o 9 6 e5 a e e n oo o 56 31 87
7. Lillholmtrask . . ...... 31 17 48
s. .. 51 30 81
9. Svedjan . . ........... 23 18 41
10. Morttfarn . . ......... 31 28 59
11. Malåträsk . . ........ 12 9 21
t2. V ån näs J e e eer 12 15 27
iZÅ goli den S er 25 18 43
14. Saxnäs . . ............ 28 14 42
15. Bure . . .............. 16 16 32
16. Örnäs . . ............ 52 41 93
17. Örträsk . . ........... 10 _. 10
Husmoderskurser :
18. Bygdeträsk . . ........ 21 21
19. Mjödvattnet . . ........ 15 15
20. Hjoggböle . . ........ 18 18
21. Kvarnbysund . . ...... 15 15
22. Degerbyn . . .......... 25 25
Konserveringskurser :
23. Hössjö . . ............ 10 10

24. WVästerå . . ........... 12 12