OCR Output

Uddenemo-skirjest, at declareres giendaab af Runebommen!.

Uddenemo-laukest, virkelig at confereres nyt navn ved djevle-daaben?.

Weiko, Ringen, som Lapperne bruge til viisere naar de slaae paa
deres Runebommer.

Ugsakka, vid. Jugsakka.

Uljan, Satans Engle?

Wonkjel, Aarsgammel Simle- eller Qvie-Rein ?.

Urik, aarsgammel Tyr-Rein +.

Wubirs, Tre aar gammel Tyr-Rein >.

Wuoko, Lappiske Noiders Gand-fugel.

Wuornes-Laidde, Fugle som Lappiske Noider have til deres tjeniste
at skade folk med og dyr.

Zi
Zidse kaldes Noide-gadser eller Lappernes Spiritus familiares i

Findmarken.

Ur Skankes Epitome må äfven meddelas följande passus ur

Thomas von Westens fullmakt och instruktion för Kjeld Stub
och Jens Blok att vara missionärer, dat. Kyllefjord den 17
JUIT 1716.

Finnernes vildfarelser ere nu aabenbarede, som
1) deres afguder, som omgaaes med dem, og ere intet andet end
djevler, Noide-gadser, 'Tonto, Stallo, Juule-gadser, Jamikstaller, Wuocko,
Passe-Olmai, og andre.
2) deres afgudiske offringer, blood-stenkelser, Liotmora, tilbedelser.
3) deres hellige fjelde og hellige Söer, som ingen Qvinde maa
see til.
4) deres forbandede Trold-meesser.
5) deres fordömmelige Runen og bönner til djevelen selv.

JE 8 Bot 2

2 Här hänvisas till den passus, som aftryckts ofvan i not 7, sid. 106.

3 — vuonjel »tvåårig renko».

= årel kallas en hanren från hösten af hans andra år till våren af hans fjärde år.
5 = vuoberes, vuoperis (etc.) »treårig hanren» (alltså från våren af hans fjärde

till våren af hans femte år).