OCR Output

ESSER

Salaneide, Soolens datter, i. e. den kraft og varme, hvorved Soolen
virker at Snee og Kuld gaaer bort.

Same-nemo, Lappe- eller Finne-navn!.

Same-oima, Finne-vesen og hanteringer.

Sarwa, Brund-Rein, Rein-Tyr.

Schjapa, Simle- eller Hun-Rein?.

Sergve-edni, Radienatzjes eller Lappernes Höyeste Guds Hustrue.

Sjatze ?, vand.

Sjatze-Olmai, folk som Lapperne inbilde sig at boo i vandene og
raade for fiskene.

Sjatzest, at döbes. Compositum Sarakhka-sjatzest, at döbes i Sa¬
rakka navn?

Skjello, den Ring eller Plade, som kastes i vandet naar Lappiske
börn skulle omdöbes >.

Sojara eller Soje-Olmai, et Character paa Runebommen, som Lappi¬
ske Noider consulere om Veyrliget, enten ded skal blive ondt eller godt".

Starbo, Thors Karls hund, som vogter Noidens Krop medens hand
ligger i sin Svime ?

1 —sydlapska same-nimme »lappnamn».

2 — sydlapska skähpa, sjkähpa srenko»>.

3 Läs tjatse.

Tf sd Fnots.

SJ Sid. 9, NOt 4;

6 Här hänvisas till Epitomes tredje del ad 20 Sept.: >— —— Hand [een sterk
Noid i Bodöe] blev videre tilspurt om et andet character [på trumman], og svarede,
at ded var Satans Engle, som de paa Lappisk kalde Soje-Olmai eller Sojara. Naar
hand har slagen paa sin Rune-bomme, og Ringen gaaer til Sojara, da bliver godt
veyr, men gaaer Ringen ifra Sojara, da bliver tykt og slemt veyr, saa havde hand
alletider befunden. Men een gammel Noid, som havde informeret denne, beraabte
hand sig paa at have sagt, at hand kuude snakke med dedte character, og af ded
faae svar om aldt hvad hand spörger om. Forklarede ogsaa, sig selv at have spurt
Satans Engle (ti saa har hans egne ord falden) om adskilligt: om sine Simle-Rein,
hvördan de skulde lykkes og trives? om Ox-Rein, naar de have veret borte, hvor de
skulde findes igien? Hvordan Sey-fiskerie der skulde blive imellem Waagöen og
Landegoo [öar N om Bodö]? og ded havde aldt vel gelinget ham». Jfr Hammond,
s. 434.

7 Här hänvisas till en passus i Epitomes del III rörande en nåid, som förhördes
i Bejeren. Denne hade »een besynderlig og forskrekkelig Rune-bomme, hvis Cha¬
racterer Sal. Her von Westen lood ham sig forklare. — — — spurte Sal. Her: von
Westen ham om et ubekjendt character, og ded sagde Noiden at vere Satans eller
Rutu-Port-hund, som vekker den Ondes Engle op, naar de sove. Fremdeles spurte
Sal. Her von Westen ham om ded character, som betegner Noiden i sin djeyliske