OCR Output

Guarms, som ellers kaldes Saiwo-Laidde, er den Fugel som Lappi¬
ske Noider af Saiwo have faaet til sin tjeniste.

Guelle, Noide-Ormen som Lappiske Troldfolk af deres Saiwo have
sig til tjeniste, enten at beskadige andre med, eller derpaa at reyse
til Jamik-aimo.

Guerga, Fuglenes Konge og anförere, som har at giöre Regen¬
skap til Bergmonakka, hvor mange Fugle avles og hvor mange tabes

medens de ere i Norden.

El:
Horesqusk, Horangalles, Horanorias, Torden.

I et J.

Jougen, inconditus cantus Lapponum Magicus, Troldsange, Rune¬
Sange, som Romerne kaldte Carmina, og Virgilius i sin Pharmaceutria
ex secundo Theoecriti Idyllio Ecloga VIII noksom haver anfört som
iblandt de Italianske bönder brugelige.

Jamike, dödning, Gespenst.

Jamik-aimo, dödningers tilholdssted efter dedte liv.

Jamikgadser eller Jamiksteller, som ellers kaldes Saiwo-gadser,
ere de Spiritus Familiares, som Lapperne af Saiwo faae til deres Opvar¬
tere og tjeniste.

Jamalgai!, Noidernes djevliske besvimelse, udi hvilken de ligge
döde medens de fare til Jamik-aimo.

Jarkan, Steen, som Lappiske Qvindfolk rune paa.

Tjegvedse, Satans Hund, ded er Ulven, som Lapperne ellers kalde
Rutu-Horte eller Rutu-Sjuwen.

Jubmelen-Ateje, Gud Fader.

Jubmelen- Barne, Guds Sön.

Jubmelen-Ailes Wöegni, Gud den Hellig Aand.

Jugsalcka eller Hjugsakhka eller Ugsakka (som Lapperne i Salten kalde
Jukkomoakka, men andre Staupkedni eller Stilko-edni, ded er, Bue- eller
börse-Moder, fordi Lappens gever staaer ved den indgang til deres Kotte,
som de kalde Jugs) er den Lappernes Gudinde, som de troe at skal hjelpe
Qvinderne til undfangelse, og serligen til at undfange drenge-börn.
= Juma ?, syltet Rein-melk.

1 — jamalkit, jamalget (ete.) »svimma».
2 — juomoh, juobmo (ete.) >»Rumex acetosa; mjölk, kokad med Rumex>.