OCR Output

UR HANS SKANKES »EPITOME HISTORLE MISSIONIS LAPPONICAE». 101

D.
Damengare kaldes af Lapperne de partikler af Offeret, som de
begrave.
Dunermuwnes, Underjordskonen, som Lapperne tror at malke deres
Rein.

KE.
Ekids-gokso, Crepusculum Vespertinum, Tusmörket om Aftenen.
Ezxstasin Diabolicam kalde Lapperne Jamalgai.

KR
Fanos-aimo, Sted hvor Fanos-olmai, ded er folk som slipper Storm
og u-veyr ud, af Lapperne troes at holde til.
Frid-Ailikes, Freddag, Freddags-Gudinden.
Fudno, Djevel, ond Aand.
Fudnos-aimo, Helvede.

G.

Gadse, dreng. Noide-gadse og Saiwo-gadse, Spiritus Familiares, som
Lappiske Noider og folk have til deres tjeniste.

Gare", drikke. Dat le Sarakka-gare, dedte er Sarakka Skaal, eller
drik for Sarakka.

Gerros-olmai, Onde folk, som Lapperne tror at holde til paa sine
steder iblandt dem, fra hvilke Sygdomme og Landfar-Soote skulde
udsendes. Og kommer Lapperne derudi overeens med de gamle super¬
stitieuse Greker, som ligesaa have havt deres zalauuvaiovs, og med Ro¬
merne, som havde deres Telchines og Alastores, om hvilke de troede
ded samme.

Gerro-Mubben-aimo, den piinende djevels boolig, i. e. Helvede.

Gjöwes kalde Lapperne de Smuler af behagelige ting, som de putte
ned i jorden til deres afdöde .og troe at formeeres ?.

Gobdam, Lappernes Rune-instrumente, som mand kalder Rune¬
bomme.

Guaps kalde Lapperne den Qvinde hos dem som forstaaer at jouge

og run e.

1 = fål
2 Här hänvisas till ett obefintligt ställe i Epitome; icke heller hos Jessen kam

något hithörande citatställe upptäckas.