OCR Output

Bissemana, Juule-Maane, som Lapperne ellers kalde Ankakka.

Bjegsgalles, Vind-Guden, som kaster Veyr og Storm ud med sin
skuffel, som de kalde Koiwo.

Bjergo, Mad, Kost. Dat le Sarakka-bjergo, dedte er Mad eller Offer
for Sarakka.

Blenen, den Kraft og Virkning, ved hvilken Löv og Gr&ess aarligen
fremkommer, hvilken Lapperne ellers kalde Radien-neide eller Rananeide.

Buorres-Ailikes, Söndags-Mand.

C et K.

Christ-edni, Lappe-Qvinde som haver staaet fadder til noget Lappe¬
barn ved den Christne daab..

Kjapag-Olmai, Vakkre Folk, som Lapperne tror paa een deel steder
iblandt dem at boe og findes.

Kjaps-Aimo, Sted hvor sorte folk bor, som Lapperne tror.

Kjaps-Olmai, Sorte og heslige folk, som de ligesaa tror paa andre
steder iblandt dem at boe og findes.

Kjelmes-Olmai, Blinde folk, som de ligesaa tror paa sine steder
iblandt dem at vere.

Kildemour kalde Lapperne de 2de greene af Birke-tre, som de
sette hos deres Wzeerro-mora over deres begravne Damengare.

Kjerrest, een rund udhuulet Stok, hvorudi Lapperne svöbe og bere
deres spede börn! Item den slags Slede skabt som een lille baad,
hvorudi de kjöre med deres Rein.

Kjeddets-gokso, Crepusculum Matutinum, ded förste lyes om Mor¬
genen ?.

Kobdam, Lappernes Runebomme.

Koiwo 3, Vind-Gudens Bjegsgalles skuffel, med hvilken Hand kaster
Storm og u-veyr ud?.
tabes, hvorefter Bergmonakka ordinerer, at saa meget antall Fugle skal forblive hos
Hende, de andre sender Hun omkring i Verden.> Jfr Hammond, s. 440.

1 Denna öfversättning torde bero på missförstånd; ordet kierris, geres (ete.) har,
så vidt kändt är, endast varit namnet på den öppna rensläden.

2 — itietis-kuovsoi, iddedes-guovso (ete.) »gryningen».

3 = skofvel.

4 Här står: »Vid. P. III ad 381 Octob.>. Det härmed åsyftade stället i tredje
delen har afseende på en trumma, som undersöktes af von Westen under hans besök
i Ranen 31 okt.—9 nov. 1722: »og fandt blandt andre bekandte Characterer 2:de
serdeles paa een Lappe-Noids Rune-bomme, hvilke Eyermanden forklarede at-vere
Bjegsgalles og Koiwo, ded er, Vind-Guden med sin skuffel, hvormed Hand kaster

veyr og Storm ud.> Jfr Hammond, s. 446.