OCR Output

ÅN:

Ur Hans Skankes ”Epitome historize mis¬
sionis lapponica”.

Fjerde Anhang.

Recension af alle Lappiske Ord og Terminis, som i Missions¬
Historien ere anförte, med ydermeere explication og an¬
merkninger over eendeel; som paa sine steder ikke fulde¬

ligen ere forklarede.

A.
Aarom, Hviile!. Deraf kalde Lapperne deres begravelses sted i
fjeldene Aarom-Sceje, ded er hviile-sted ?.
Ailes, Ailikes, Ailikes-Olmai, Helligdagsmend, Helligdagsvegtere.
Aimo, Sted, som Lapperne tror at vere efter dedte liv at komme til.
Akken-Kirke tror Lapperne at vere i Saiwo.

Ankaka, Juule-Maane, som Lapperne ellers kalde Bissemana.
Arb-Sanwo, Hellige bjerge, som Lapperne arve. V[ide] Saiwo.
Atsiegads, Faders dreng, i. e. Torden.
2: NORS,

B:
Bergmonakka, een saa kaldet Wermelands Kone, som Lapperne

tror at raade for alle Fugle at skaffe dem fra de varme Lande hen i
de Nördre £.

1 — åärrom, orrom (m. fl. former) »vistelse, uppehåll».

? = årrom-sadje, orrom-sagje (m. fl. former) »uppehållsort»; har endast i öfver¬
förd bemärkelse kunnat användas om begrafningsplatser.

3 — aksjo (etc.) >yxe

4 Här står en så lydande hänvisning: »Vid. P. III ad 23 Sept.» Det härmed
åsyftade stället återfinnes i Epitomes pars tertia: »Hand (Sal. Her von Westen) fandt
og derforuden et u-sxdvanligt Character paa samme Rune-bomme, hvilket Noiden
kaldte Guerga; og da Sal. Her von Westen spurte om dessen udtydelse, forklarede
Lappen, ded de troode, at der er een Wermelands Kone (som hand kaldte Bjerg¬
monakka) hvilken skulde raade for alle Fugle, at skaffe dem fra de varmere Lande
hen i de Nördre; men denne Guerga var Fuglenes Konge og anförere, som har at

siöre Regenskab til Bergmonakka, hvormange Fugle der avles, og hvormange der