OCR Output

ken beloves offer, naar hand tordner, og lyner, for-haart, at hand skal
ikke giöre skade. Denne er Aeolus.)

Kiase olmaj = en mand for vandet. (Kiase olmaj beloves offer,
at hand skal ikke giöre skade til vands. Denne er Neptunus.)

Sarakka = Skile-qvinde. (denne skiller barnet fra moderen i barns
nöd: but er Juno)

Spiritus familiares ere

Passe vare olmaj = de hellige fields mend.

Passe vare neyda = de hellige fields jomfruer.

Passe. vare sarva == de hellige fields oxe-reyn.

Passe vare guli = de hellige fields fisk.

Vurnes lodde = ondfugel, gan-fuglen.

Passe vare lodde = fulen, som sendes omkring til de hellige fields

mend. Denne er Mercurius.

Min forklaring over faae (blant mange) lapp-guder, og,
deriblant, lappe-guders, og andre ords, oversettelse
af lappiske paa dansk.

Der er en ganske liden dör inderst i lappe-kizeldet, hvilken altid
er tillugt, uden, naar qvinders personer, for deres u-verdigheds skyld
for Leybolmaj, older-manden, nödes til at gaae ind ad den dör.

Poskio = Det inderste rom af lappe-kizeldet.

Poskio-akka = Qvinden, som boer under Poskio, nede i iorden.
Vurnes lodde = Ond fugel.
Leybolmaj = En mand for skytterie. (Denne Leybolmaj vil have

offer, om hand skal tillade skytteren, at faae biörn i hans skov, older¬
skoven, hand holder alle qvinders personer i stor foragt, og, for deres
skyld, forakter Maderakka, Sarakka, Juxakka og Uxakka, af aarsag,

de ere qvindernes gudinder, om hvilke mere herefter.)

Jabme = En dödning.

dimo = land, sted, eller ort.

Jabme-akka = Dödningernes qvinde, herskerinde, og raader over
dödningerne.

Passe-vare = hellige field.

Giöugen paa Passe vare = Sang paa hellige field.
Noyd = en viis mand, en Runmand.