OCR Output

920 UR JENS KILDALS APPENDIX.

af dievelen, ved den, kand faae at vide hvad gud (dievel) mod offer
vil hielpe udj et og andet. Den giemeniste Ruubommens brug er saa
som fylger:

a. Noyden legger en ring paa Runbhommen, og saa slaae paa den
med en hammer, og ringen da beveges til den guds afmaling, som
bielpen vil giöre.

b. En Noyd, som er störe i afguderiets kunst, end de giemeniste,
legger undertiden baya paa Runbommen i steden for ringen, hvilken
ved slaaen paa Runbommen gaar hen til den guds afmaling, som
hielpen vil giöre, og saa reyser sig op i veyret, og bliver staaendes
paa afmalingen (denne baya har, hen ved en halv fingers lengde,
er tre-kantet, og saa bred i den ene ende, at den kand staae; men er
spis i den anden ende)

c. Den Noyd, som er iblant de allergroveste udj afguderiets kunst,
holder Runbommen undertiden op under öret, og da giör spörsmaal
til den om hvad hand vil vide, og dievelen da svarer ham med lydelig
röst af Runbommen paa det, hvor om hand spörger (thi dievelen er
inde i Runbommen saaledes, som dievelen var inde i svinene i de
gergeseners egen, og dievelen underviser Noyden af Runbommen hvad
hand skal giöre, ret ligesom dievelen talte af slangen til Eva hvad hun
skulle giöre etc.)

d. Noyder, naar de ikke har Runbomme ved handen, og giemene
afgudsdyrkere, som ikke eyer Runbomme, runer saaledes ved en bysse,
at de ophenger den: i et baand, og saa giör spörsmaal til den om de
skal giöre det eller det, da, til ney svar, beveges ikke byssen; men naar
de atter spörger om de da skal giöre anderledes, saa, eller saa, da til

ia svar, beveges byssen; ved et heeste-been runes og paa samme maade.

4. Post. Om Noyders Spiritibus Familiaribus.

En Noyd har Spiritus Familiares udj 2. 3. eller 4. Passe vare; nemlig
Passe vare olmaj.

Passe vare neyda.

Passe vare lodde.

Passe vare guli.

Passe vare sarva.

En Noyd har mange Passe vare olmaj, og mange Passe vare neyda,