OCR Output

UR JENS KILDALS APPENDIX. 89

vare paa barnet, naar det bliver födt, og, naar det i sin tid begynder,
at gaae, vogte det for stöd og fald.

Naar en lap döer, og hans krop forrodner, da staar den aldrig op
igen; men har lappen veret sine guder lydig, da kommer hans sizel
ned i Jabmeajmo (som ligger et stykke nede 1i iorden) hvor den
faar en nye krop, og, efter at lappen da, en lang tid, har veret i
Jabmeaimo, kommer hand op til Mailmenradien; men har lappen ikke
veret sine guder lydig, da kommer hans sie til den meget onde
Rota nede i Rotaymo, som ligger ganske langt nede i jorden, hvor
den og faar et nyt legem; men lappen kommer aldrig der fra, og op

til Maylmenradien.

2. Post. Om den foragt, som qvindekiönet er udi for Leybolmaj.

Leybolmai foragter qvindekiönet (a) Qvindes personer verdiges
ikke, at gaae omkring det kizeld, hvor i en bysse ligger; fordj den er
ham, saasom en gud for skytteri, tilhörende. (b) fordj det er Leyb¬
olmai, saasom en gud for skytteri, som giver skytterne biörn, verdiges
qvinders personer ikke, naar biörne-skytteren kommer hiem-berendes med
biörne-kiödet, at gaae i selskab med mends personer, at takke Leyb¬
olmaj med sang for hand gav skytteren biörn; men de skal möde skyt¬
teren med olderbark i munden, at spröyte imod ham; og igennem den
samme dör, som skytteren beer kiödet ind i lappekizeldet, verdiges qvinders
personer ikke, at gaae ind; men de maae gaae ind i Poskio (bag i
kizeldet) og, naar mends personer har koget kiödet, verdiges qvinders
personer ikke, at tage der paa med deres händer; men der bliver af
meends personerne presenteret dem kiöd til munden paa en stikke.

3. Post. Om Noyders, og andre afgudiske lappers runen.

Runen skier fornemmelig paa Runbomme, ellers endelig og paa
andre instrumenter. Runbomme er dievelens bibel: Noyden maa kunde

lese de adskillige figgurer, som staae paa den, og, iblant andet, maae

3,
hand kunde kiende guderne af deres afmalinger, som staae paa den
samme, saa hand maae kiende Maylmenradien af hans afmaling, som
staar paa den. Hand maae kiende Kiorvaradien af hans afmaling,
som staar paa den, og saa fremdeles maae hand kiende de mange

guder, som staae paa den. Hand maae bruge Runbommen saa, at hand