OCR Output

NING

Ur Jens Kildals Appendix till hans verk
”Afguderiets Dempelse.”

aavit er handlet om Hr Thomasis arbeyde udi, at omvende afgudi¬
N ske lapper; men ieg har ikke giort beskrivelse over afguderiet;
men, at ieg her, å parte, skulle handle om lappers afguderie, efter som
ieg baade selv hördte lappers bekiendelser om det, saa og leste flittig
i hr Thomasis Confessions böger om det samme, anförer ieg, for tiden,

at spare, kun noget af de groveste afguderiets Poster, hvilke da blive 7.

1. Post om lappers sielers afkom, og hvor de komme hen; samt
om deres legemers afkom, og deres endeligt.

Maylmen radien er lappernes överste gud, og til et barns afling,
nedsender en sigl til Maderalcka, hvilken hun hengiver til sine dötre
Sarakka, Juxakka, og Uxakka, hvilke tilsammen boe i iorden, neden
under gulvet i lappernes kield; Sarakka skal da lade voxe kiöd om¬
kring sigelen i moders liv, og, om der ofres til hende, da giöre god
barnefödsel; saa og, mod offer, giöre menstrua. Juzxakkas forretning
er vel, at omvende pigebarn til drengebarn i moders liv; men hun vil
have et got offer, om hun skal ville lade sig beqvemme til at forrette
det, fordj, naar hun forvender pigebarn til drengebarn, da giver hun
barnet hen til sin, og sin moders, og söstres, fiende Leybolmaj, som
er gud for skytterie, til hvis exercitium barnet da, naar det til¬
voxer, bliver tilholdet. (Disse gudinder vil ellers, derforuden, have et
a parte offer for bevilgelsen til, at barnet maae komme til Leybolmaj
exercitium i skytteri, saasom hand er deres fiende, hvilke hand og
holder i stor foragt, saa hand, for deres skyld, ved det, de ere qvinde¬
kiönets gudinder foragter alt qvindekiön, hvor om i den her paa fyl¬
gendora: PoSb,),

Uzxakka skal, naar der ofres til hende, vogte paa dören, og tage