OCR Output

THOMAS VON WESTENS BREF TILL PRÄSTERSKAPET I JÄMTLAND: 3

g) Det er forskrekkeligt hvorledes de bellige sacramenter bespottes
hos dem ved andre Satans sacramenter?, thi de fleeste af dem ere om¬
döbte eller som de kalder det uddenemolauket? og Sarakkagiaset”?,
da de opkalder en Jamike paa barnet, döber det i Sarakkae navn og
giver barnet ved skiello + et andet nafn end Priesten gaf det:' Og dend
samme dag de gaar til Guds bord, da forud gaar de til bords hos die¬
velen og holder Sarakhkagare >, edendes lit og siger, dat le Sarakka
biergo 8, drickendess lit brendeviin eller vand og siger, dat le Sarakka
verre?. og beder Sarakka om forladelse at de nödes nu til at gaa til
Ibmelgare ?. j

+

h) Deres Theologia gentilis var gandske mod Guds og hands ords
ere, thi de dödes opstandelse [troede de]? icke, men ventede et nyt
legeme i Mubbenaimo, og derfra at fare til evigheds verden, deres
aand og dyrenes aand skulde fare fra legemet til Radienatsie, men
disse legemer de nu hafde vare beredede af Maderakka, varmede af
Jarakka og befordrede af Ugsakka, og derfor naar de döde skulde de
altid blive i jorden. De mente ingen fordömmedes eller kom til Bota¬
dimo uden de som hafde stiaaled og vaared ildssimdede, men störste
Noider levede best udi Mubbenaimo og Ibmelaimo.

Alle disse elendigheder har Jeg fundet hoss de Norske Lapper og
finder, og derfore anförer dem til Eders Velzerverdigheder og Zrver¬

1 Jfr härtill von Westens »Forklaring om Finnernes Anabaptismo magico og
calice diaboli», insänd till missionskollegiet i Köpenhamn d. 28 aug. 1723; Hammond
s. 480 ff.

2 »ny-namn-bada», en olapsk sammansättning, säkerligen härrörande från någon
missionär; det finnes inga äkta lapska sammansättningar med ett verb som sista
led. Hos Jessen, s. 35 ff., förekommer en sammansättning »Udde- eller Adde¬
Nabma-Daab> = ny-namns-dop; udde »ny» är en sydlapsk form, adde felaktigt för
ådde eller med norskt skrifsätt odde, en något nordligare form af samma ord, och
nabma en oriktig skrifning af namma »namn» (i sydlapska dialekter uttaladt unge¬
fär nimme, hvilket uttal åsyftas med von Westens och andras nemo).

3 synes vara afsedt att betyda »Sarakka-vattna» och är en olapsk bildning.

4 Skiello var enligt JESSEN, s. 35 f. en ring eller plåt eller annat föremål af
messing eller tenn eller ett silfverbälte eller bröstspänne af silfver, som kastades i dop¬
vattnet vid omdopet; med skrifformen skiello afses att återgifva det sydlapska sjele,
som för närvarande betyder »bröllopsgåfva af silfver> (Frostviken, Skäckerfjällen).

5 — Sarakka-fat.

6 — detta är Sarakkas kött.

7 = detta är Sarakkas blod.

8 = Guds fat.

9 tillagdt af utg. Jfr till detta stycke nedan hos Forbus.