OCR Output

2 THOMAS VON WESTENS BREF TILL PRÄSTERSKAPET I JÄMTLAND.

¬

Veraldenolmar, Maderaja, Biegsolmai, Thor s. Horagalles, Adschiegads,
Ailekes olmai, Peive, Maderakka, Sarakka, Ugsakka, Jugsakka, Serg¬
veedni, Leibolmai, Giaseolmai. etc.

b) disforuden rede de dievelen self, thi de tilstaae at de icke
har meent andet med Fudno, Rawtu [Raatu?], Veerto, Idnu, Kiebs¬
olmai end Satan og gammel Erich.

c) det var dem icke nok, men de giorde deres egne afdöde til
sin tillid og canoniserede dem til Deos Manes, saaat de offrede til
dem, tilbade dem og frygtede dem, en sön i sin fader og beste fader,
söskinde, en datter i sin Moder og beste Moder og söskende hafde sine
guder.

d) Saivo eller IHetoolatpera er uden ende. thi en hver find hafde
sine visse Saivo s.' Bisse, det er hellige fielde, i hvilke hands gadse ja
saivoolmai i stor mengde vare samblede, og de spiritus familiares skulde
vere til hands tieneste i alle tilfelde. Og de ginge i skole i Saivo
hos' dem, som hos sine Lerere og finge Noidesvoeigne! af dem. Der
hafde og hver sin saiwogvelle for sit liv, og saivoladde for sine reiser.
Disse have vaared deres meste Gud og haab, og paa dem har de an¬
vendt alle deress sved og midler. Og dersom finnerne icke saa nöije
frygtede og tiente dem som de i drömme, ved myren, paa kobdan ?
forlangede, da truede de finnerne med döden.

e) Saa har de og ofveralt opvakt sig af de döde Jamiker, som de
indbilder sig at hente fra Jamikaimo, og bruger dem til sine Reinagta?
og averruncatores malorum?. Dem . gifver de aarlig sin told, offer
og lön.

f) Kobda ell. Runbomme er ofveralt, og desforuden myrer de paa
Ax 5, Stielko 5, giergie 7, belted i Veertos og Idnus, det er jo diefvelens,
paakaldelsse.

1 = trollkarlsanda.

2 — slående på trolltrumman; ordet myre tyckes vara af lapskt ursprung: LIN¬
DAHL & ÖHRLING Mmeuret »veneficiis uti, trålla, spå» (jfr finska meuruta »larma,
sorla, bullra, brusa, rasa, vända huller om buller, hoptrassla», möyrytä »ryta, vråla,
mumla»; ordet har väl således i allmänhet afsett schamanens sång och upptåg).

3 —renvaktare, jfr framställningen nedan hos Sidenius och Jens Kildal.

4 — afvärjare af ondt.

5 =— aksjo »yxa».

6 Skriffel för steuko eller stieuko »bössa» (ett sydlapskt ord, läs: steulke); jfr den
användning af bössa till spådom, som omtalas nedan hos Sidenius och Jens Kildal.

1-2 stön.